INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

10 anledningar att satsa på visselblåsning

Nytt år och nya möjligheter… Kanske står det på din att-göra-lista att undersöka arbetsplatsens rutiner kring visselblåsning? Bra säger vi! Läs vår lista på 10 viktiga anledningar till att satsa på visselblåsning under 2023!

1. För att lagen säger det.

Är ditt företag eller organisation verksamma inom EU med 50 eller fler arbetstagare, eller är din arbetsgivare en svensk kommun? Då omfattar EU:s visselblåsardirektiv er och ni måste uppfylla kraven i Sveriges lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen).

2. För allas trivsel.

När man implementerar en extern visselblåsarlösning så ökar chanserna att ni får en mer välmående arbetsplats under 2023. Anställda, som upplevt orättvisor eller felbehandlingar, kanske har varit osäkra på hur de ska gå till väga. När de får tillgång till anonyma rapporteringskanaler och information om hur visselblåsning går till, vad dess syfte är och hur de olika kanalerna fungerar – då kommer ni också få en ökad trivsel på jobbet!

3. För att minska eventuella problem med tystnadskultur.

Problem med tystnadskultur är dessvärre vanligt förekommande på många av landets arbetsplatser. Det finns dock sätt att arbeta bort en tystnadskultur och ge medarbetarna mod att säga ifrån. Eftersom väldigt många är rädda för repressalier är möjligheten till anonymitet är helt avgörande. Om man kan rapportera helt anonymt via en visselblåsarkanal ökar chanserna rejält att man som anställd vågar säga ifrån.

4. För att undvika att skada företagets rykte.

Om din arbetsplats uppmuntrar till visselblåsning på ett tryggt vis så får ni möjlighet att hantera saker internt på ett korrekt och diskret sätt. Reagerar man inte på interna, anonyma tips kan visselblåsaren välja en extern kanal eller vända sig direkt till medierna, och är då skyddad av lagen.

5. För att stärka ert varumärkes förtroende.

Visselblåsning handlar inte bara om att kunna agera på missförhållanden. Idag visar det också att företaget har en hög etisk standard, vilket skapar förtroende hos kunder och samarbetspartners. Ett företag som aktivt uppmuntrar sina medarbetare att rapportera missförhållanden och stödjer dem i detta upplever vi som pålitligt. En öppen och ärlig arbetskultur ger bättre arbetsförhållanden och därmed högre produktivitet. Lojala medarbetare är mer benägna att ta upp saker internt i stället för att vända sig till externa kanaler.

6. För att få en arbetsplats med hög etisk moral.

Implementera en visselblåsarlösning och se till att påminna om den regelbundet. Det kommer att öka chanserna rejält för att företagets medarbetare följer de etiska reglerna på arbetsplatsen.

7. För att minska framtida förluster.

Med ett anonymt visselblåsarsystem kan man rapportera olagliga aktiviteter internt vilket gör det möjligt för företaget att ta itu med problemet snabbt samt förhindra att det händer igen i framtiden. På så sätt undviker ert företag olyckliga förluster som är skadliga för alla, från anställda till kunder, leverantörer och lönsamhet.

8. För att underlätta vid rekrytering.

Vem vill inte arbeta på ett öppet och transparent företag?

9. För att det hjälper till att lösa oegentligheter i god tid.

Visselblåsning förhindrar negativt beteende innan det eskalerar. Se till att lösa alla problem i tidigt skede innan snöbollen är i rullning…

10. För att det gynnar både anställda OCH hela organisationen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns många goda anledningar att erbjuda en trygg kanal för visselblåsning, till alla medarbetare.


Interaktiv Säkerhet har erbjudit säkra lösningar för visselblåsning i svenska organisationer i över 10 år. Vi hjälper dig gärna att implementera en trygg visselblåsarlösning med säkra rapportkanaler och ett intuitivt och lättnavigerat verktyg. Kontakta oss så berättar vi mer!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!