INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

3 goda skäl att ha en visselblåsarfunktion

Med en visselblåsarfunktion får anställda och andra intressenter i ert företag en kanal för att informera ledningen om misstänkta missförhållanden och oegentligheter. Det gör också att ni kan ligga steget före och i god tid förhindra att situationen eskalerar utanför er kontroll.

Med en bra, säker visselblåsarfunktion visar ni helt enkelt att ni står för transparens, trygghet och ansvarstagande.

En visselblåsarlösning kan tidigt uppmärksamma risker som bland annat:

  • Bedrägerier eller ekonomisk brottslighet
  • Mutor eller korruption
  • Allvarliga säkerhetsbrister
  • Miljöbrott
  • Läckande av känslig information
  • Allvarliga tjänstefel
  • Oegentligheter och oetiskt beteende

3 goda skäl till varför ert företag bör ha en visselblåsarfunktion:

1. Ni minimerar era kostnader

Bedrägerier och ekonomisk brottslighet orsakar varje år stora ekonomiska skador i företag och organisationer. Med en visselblåsarfunktion kan ni således minimera era kostnader. Ni får en möjlighet att upptäcka oegentligheter i ett tidigt skede och kan på så sätt undvika ekonomiska skador samtidigt som ni skyddar ert varumärke.

2. Ni får kontroll och transparens

En väl fungerande visselblåsarlösning med tydliga riktlinjer minimerar även risker som allvarligt kan skada ert företag eller organisation. Ni får kontroll på situationen och kan hela tiden ligga steget före. Samtidigt visar ni också era anställda och andra intressenter att ni är ett öppet och transparent företag.

3. Ni skyddar era anställda och medarbetare

Med en extern visselblåsarfunktion skyddar ni era mest lojala anställda och skapar samtidigt ett ökat förtroende för ledningen. Genom att ärendet hanteras utanför organisationen förhindrar man bland annat bias, självstyrning och försök till att tysta ner. Visselblåsaren måste självklart vara garanterad anonymitet och känna sig skyddad genom hela processen.

Läs mer: Fördelarna med visselblåsning på arbetsplatsen

Vill du diskutera en visselblåsarfunktion för din organisation? Interaktiv Säkerhet har levererat säkra, anonyma och Sverigebaserade visselblåsarlösningar i över 10 år. Läs mer om våra lösningar här!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Uppmuntra rapportering av oegentligheter genom belöningssystem för visselblåsare

Olika typer av belöningssystem kan göra människor mer benägna att dela med sig av information om missförhållanden. 

Hur kan organisationen skydda visselblåsare från repressalier?

Genom proaktiva åtgärder kan man lättare skydda visselblåsare mot repressalier.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!