INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

I Falun har varslet av verksamhetschefen för operation, anestesi och Iva, Torbjörn Roos, väckt stor uppmärksamhet och lett till en extern granskning av hur visselblåsarfall hanteras i Region Dalarna. Beslutet kommer efter anklagelser om jäv som involverar divisionschefen Tomas Riman och har skapat oro bland medicinsk personal och fackliga representanter. 

Visselblåsarfall rörande jäv 

Situationen fick sin början när en medarbetare på kliniken slog larm om en misstänkt jävssituation som involverade Tomas Riman och en nära anhörig. Man genomförde en intern utredning, men fann att jäv kunde inte styrkas. Efter visselblåsarfallet fick Torbjörn Roos, verksamhetschef för operation, anestesi och IVA, ett varsel om att hans chefsförordnande skulle avslutas i förtid, vilket har skapat oro bland hans kollegor. 

Narkosläkargruppen har uttryckt sin oro i en skrivelse till regiondirektör Anna Thörn och ifrågasatt grunderna för Roos avsked. De befarar att visselblåsarärendet kan ha lett till repressalier mot Roos, som var ytterst ansvarig för den avdelning som larmet kom från. 

Reaktioner från både facket och personal 

Daniel Svedin från läkarföreningen delar dessa farhågor och antyder att Roos indirekt beskyllts för visselblåsningen, vilket ledningen sedan använt emot honom. De fackliga förhandlingarna har nu pausats, och Svedin noterade att arbetsgivarsidan behövde mer tid för att fatta ett välgrundat beslut om Roos framtid. 

Krav på extern granskning av hanteringen av visselblåsarfall 

Som svar på den eskalerande situationen har regionen beslutat att tillsätta en extern granskning för att undersöka hur visselblåsarärenden hanteras. Beslutet välkomnas av många, inklusive överläkare Ida Nylander, som hoppas att Roos ska få stanna kvar på sin post. Hon betonade Roos betydelse och menade att hans avsked skulle kunna destabilisera ledarskapet och leda till att personal slutar. 

Facket har tydligt framfört att det är ett lagbrott att hänvisa till en visselblåsning i ett varsel, då visselblåsarlagen finns till för att skydda individer från repressalier. Man har signalerat en vilja att driva ärendet till Arbetsdomstolen om nödvändigt. 

Liknande problem även hos andra avdelningar 

Kontroversen begränsas inte till IVA. Liknande anklagelser har framkommit vid ögonkliniken i Dalarna, där personalen dragit paralleller mellan sina erfarenheter och upplevelsernavid IVA. Överläkare Kim Busk Madsen från ögonkliniken beskrev hur deras tidigare chef avskedades under tvivelaktiga omständigheter relaterade till Tomas Riman. 

För två år sedan genomförde regionens rättsavdelning en muntlig utredning av anklagelserna från ögonkliniken, men utan att intervjua relevant personal, vilket ledde till missnöje. Utredningen noterade att främjande av en närståendes intressen utgör jäv, men ansåg också att detta inte påverkade anställningsbeslutet, vilket har orsakat frustration och misstro bland personalen. 

Krav på ny, extern utredning 

Med tanke på likheterna i personalens upplevelser har cirka 60 medarbetare från ögonkliniken krävt att den gamla utredningen rivs upp och att man genomför en ny, extern granskning. De argumenterar för att en intern utredning inte skulle vara trovärdig med tanke på tidigare erfarenheter och bristande noggrannhet i hanteringen av deras farhågor. 

Överläkaren beskriver den försämrade stämningen på kliniken och den växande misstron mot regionledningen. Han framhåller behovet av en öppen dialog med regionpolitikerna för att hantera situationen och återställa förtroendet. 

Skydd för visselblåsare 

Situationen i Region Dalarna understryker de utmanande aspekterna av hanteringen av visselblåsarärenden. Det är avgörande att visselblåsare skyddas mot repressalier som degradering, avsked eller annan negativ behandling. Syftet med visselblåsarlagen är att skydda de individer som berättar om oegentligheter. Att ignorera eller straffa visselblåsare bryter inte bara mot lagen, utan underminerar också arbetsmiljön och hela organisationens integritet. 

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!