INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar? Att skapa en “speak-up kultur” där man vågar tala om viktiga saker är nödvändigt för att skapa en engagerad och innovativ arbetsmiljö.

En öppen företagskultur ger positiva ringar på vattnet

När de anställda känner sig trygga med att dela med sig av sina idéer och tala ut kan de vara mer kreativa, föreslå innovativa lösningar, ge värdefull feedback, förbättra produktiviteten och engagemanget samt förebygga kostsamma misstag. Det är också viktigt för att uppmuntra samarbete och kommunikation mellan kollegor samt starkare relationer mellan anställda och deras chefer.

När alla känner att deras röst hörs kan det till och med minska personalomsättningen genom att människor känner sig uppskattade och värderade. Om de anställda vet att det de bidrar med är viktigt, kan de vara mer benägna att stanna längre i sin jobbroll.

Hur gör man för att främja en mer öppen speak-up kultur?

För att främja en öppen företagskultur bör du börja med att skapa en miljö där dina anställda känner sig bekväma med att uttrycka sina åsikter öppet och ärligt. Uppmuntra öppen dialog och aktivt lyssnande mellan chefer och teamen, och ge alla tillräckliga resurser för detta. Det kan till exempel vara genom att erbjuda flexibla arbetsutrymmen, avsätta tid för diskussioner i teamet och skapa tillgång till teknik som möjliggör arbete och samarbete på distans.

Det är också bra att erkänna prestationer och uppskatta anställda som tidigare har rapporterat om problem. Det kan man göra genom utmärkelser, befordringar, olika incitament och erkännande av tidigare prestationer. Se dessutom till att ge de anställda en säker rapporteringsmiljö. Uppmuntra samarbete och lagarbete genom att motverka onödig konkurrens på arbetsplatsen. Satsa på att ingjuta förtroende och empati och skapa tydligt definierade grundregler för allas trivsel.

Läs också: Minska tystnadskulturen på din arbetsplats – så gör du!

Skapa en genomtänkt företagspolicy

Slutligen bör du se till att din övergripande företagspolicy är tydlig och lättförstådd. Ha en tydlig och väldefinierad process för kommunikation och beslutsfattande, till exempel arbetsplatsundersökningar, möten för brainstorming eller olika workshops. Det ger en möjlighet för alla att få sina röster hörda, och hjälper alla att känna sig bekväma med processen.

Om du vill att dina anställda ska vara kreativa, engagerade och produktiva är det nödvändigt att ha en positiv speak-up kultur. Skapa en miljö som tillåter dialog och ge de anställda många möjligheter att uttrycka sig. Se också till att alla förstår kommunikationsprocessen inom företaget. Med en företagskultur där man vågar lägga fram nya förslag kommer ditt team också att få möjlighet att komma med nya idéer och lösningar som är både meningsfulla för individen, och lukrativa för företaget.

Läs också: Därför borde visselblåsning vara en naturlig del av företagens arbete med hållbarhet

Ett visselblåsarsystem är en viktig del av företagets speak-up kultur

Ett visselblåsarsystem har en viktigt uppgift i att främja en företagskultur där man vågar berätta också svåra saker. Ett säkert rapporteringssystem kan bidra till att klagomål eller frågor hanteras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Det uppmuntrar anställda att träda fram och vara ärliga om eventuella problem de har, utan rädsla för repressalier.

Dessutom skänker en bra visselblåsarlösning trygghet åt de anställda i fråga om företagets engagemang för rättvisa och öppenhet. De kan i sin tur uppmuntra till en mer öppen och samarbetsinriktad arbetsplats. Ett visselblåsarsystem ger också företagsledningen ett mer formellt och systematiskt sätt att spåra och hantera eventuella problem som dyker upp. Detta gör det i sin tur möjligt att vidta åtgärder för att lösa problemet och förstärker ytterligare företagets speak-up kultur.

Läs också: Behövs extra fokus på visselblåsning i start-up företag?

Vill du veta mer om visselblåsarsystem?

Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning som uppfyller alla krav enligt visselblåsarlagen. Du kan läsa mer om visselblåsning här eller kontakta oss så diskuterar vi en lösning för just din organisation.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!