INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Hur kan organisationen skydda visselblåsare från repressalier?

Europa har sent omsider vaknat, och vi ser allt fler länder införa lagar, riktlinjer och förslag för att öka skyddet för personer som rapporterar om oegentligheter. Som ett svar på detta vidtar många företag proaktiva åtgärder för att se till att skydda visselblåsare mot repressalier, säkerhetshot och andra konsekvenser som kan uppstå till följd av att man avslöjat oetiska metoder. I den här artikeln ska vi se närmare på fördelarna med att skydda personer som rapporterar om missförhållanden, och få konkreta exempel på hur man kan göra.

Personer som rapporterar om missförhållanden är till stor nytta

Faktum är att visselblåsning kan vara till otrolig nytta för ett företag, och det är dessutom ofta det enda sättet att få fram dolda problem. Myndigheter, internrevisionsgrupper och andra organisationer som övervakar företag kan inte hela tiden övervaka verksamheten i alla organisationer. Det innebär att visselblåsning ibland kan vara det enda sättet att uppmärksamma myndigheterna på potentiella missförhållanden.

Visselblåsare kan skydda företagskulturen

Att skydda visselblåsare är viktigt för ett företags interna kultur och engagemang för etiska metoder. Ett företag som tar sig tid att skydda anställda som rapporterar om oegentligheter sänder ett kraftfullt budskap till allmänheten. Här tolererar man inte korruption och oetiskt beteende. Detta kan bidra till att öka förtroendet bland kunder, investerare och andra intressenter, vilket leder till bättre relationer och mer gynnsamma affärer.

Det finns ekonomiska fördelar med att skydda visselblåsare

Företag som tar skyddet för visselblåsare på allvar har större sannolikhet att upptäcka olaglig verksamhet i tid. Det innebär att man kan minimera eventuella förluster eller böter på grund av oegentligheter. Genom att anamma ett proaktivt tillvägagångssätt kan man också skydda företagets rykte och därmed minska juridiska kostnader och andra förluster.

Ett måste för organisationer som värdesätter etiskt beteende

På det hela taget är skyddet av personer som rapporterar om oegentligheter ett måste för alla företag som värdesätter etiskt beteende och vill måna om sitt rykte. Man måste skydda visselblåsare, eftersom de kan vara av avgörande betydelse för att upptäcka bedrägerier, slöseri och missbruk inom organisationen. Företagen måste också se till att eventuella repressalier mot visselblåsare minimeras eller elimineras. Dessa kan potentiellt ha en stor negativ inverkan på arbetsplatsens moral. När visselblåsare känner sig trygga vågar de avslöja missförhållanden utan rädsla för repressalier, vilket i sin tur skyddar företaget.

Vad är exempel på repressalier mot visselblåsare?

Repressalier mot visselblåsare kan ta sig många uttryck. Här omfattas allt från subtilt beteende som verbala hotelser eller uteslutning från arbetsevenemang, till mer extrema följder som uppsägning eller fysiskt våld. Några exempel på repressalier mot visselblåsare är följande:

  • Bli hårt kritiserad eller bestraffad för att ha rapporterat ett missförhållande.
  • Bli utesluten från möten eller projekt.
  • Få ändrade arbetstider eller ansvarsområden.
  • Drabbas av en omotiverad negativ prestationsbedömning.
  • Få hot om rättsliga åtgärder eller fysisk skada.
  • Bli utestängd på arbetsplatsen.
  • Bli drabbad av en omotiverad lönesänkning eller degradering.

Så kan vi skydda visselblåsare och minimera repressalier

För att förhindra eller minimera repressalier mot visselblåsare är det viktigt att företagen har skapat effektiva rutiner, policyer och åtgärder som kan garantera skyddet av de personer som träder fram.

Det kan till exempel handla om att ha en kontaktperson eller enhet dit visselblåsare kan rapportera eventuella problem som följd av en rapport. Man kan genomföra regelbundna personalundersökningar för att mäta arbetstillfredsställelsen. Det är också bra att göra uppföljningar med personal som lämnar företaget för att förstå orsakerna till att de slutar.

Det är också viktigt att företagen klargör att man inte tolererar några som helst former av repressalier mot den som rapporterar om missförhållanden, vare sig de är direkta eller underförstådda.

Vill du veta mer?

Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning som uppfyller alla krav enligt visselblåsarlagen. Du kan läsa mer om visselblåsning här eller kontakta oss så diskuterar vi en lösning för just din organisation.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!