INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Så kan du förebygga mobbning på arbetsplatsen

Mobbning på arbetsplatsen är ofta oerhört påfrestande för den som blir utsatt och är dessutom skadligt för hela arbetsgruppen. I denna artikel fokuserar vi på några konkreta tips hur man kan förebygga mobbning på jobbet.

I november är ämnet mobbning högaktuellt

Bland annat i Storbritannien uppmärksammar man årligen en anti-mobbningsvecka under november, och i början av månaden inträffar den den internationella dagen mot mobbning. Mobbning är inget som någon, oavsett ålder, borde behöva bli utsatt för. Den som blir utsatt får ofta försämrad självkänsla, upplever otrygghet och kan också drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Ett exempel på mobbning kan vara att någon missbrukar sin auktoritet för att hota eller skrämma andra.

Maktmissbruk kan ta sig många olika uttryck och som anställd är det ibland svårt att påtala av rädsla för repressalier. När mobbning sker på en arbetsplats är det ofta svårt att lösa och det kan skada arbetsgruppen rejält. Därför är det bästa man kan göra att jobba förebyggande så att konflikter aldrig går så långt som till mobbning. De viktigaste förebyggande åtgärderna är organisatoriska och dem har arbetsgivaren ansvar för.

Förebygg mobbning på arbetsplatsen genom att:

  • Skapa en schysst företagskultur! Arbeta för att det ska finnas tillit, förtroende och stöd i den sociala miljön. I en sådan omgivning har mobbning svårt att få fäste. Det ska till exempel vara lätt att be om hjälp och helt okej att göra fel. Då blir konflikter mer avdramatiserat och det blir lättare att ”rensa luften” vid behov.

  • Se till att det finns en säker rapportkanal. Här kan ett visselblåsarsystem komma till stor nytta, där anställda uppmuntras att rapportera om trakasserier på ett konfidentiellt sätt. Den nya visselblåsarlagen innebär att arbetsgivare inom EU med 50 eller fler arbetstagare måste säkerställa att man har ett säkert system för visselblåsning. Det ska vara möjligt att rapportera om missförhållanden på ett tryggt och anonymt sätt.

  • Ta fram en policy mot kränkande särbehandling. Rutinerna ska vara tydliga och lätta att följa. En policy, i kombination med en anonym visselblåsarkanal, brukar vara en ett oerhört effektivt sätt att undvika mobbning på arbetsplatsen.

  • Ge alla chefer rätt förutsättningar. Chefer inom organisationen ska ha bra förutsättningar att kunna möta och se varje enskild medarbetare. Det förutsätter bland annat ett rimligt antal medarbetare. Ge också kompetensstöd i konflikthantering. Konflikter kan utvecklas till mobbning om de inte hanteras i tid och även här kan visselblåsarsystem hjälpa till. Om man kan vara anonym, är chansen större att man slår larm innan det går för långt.

  • Se till att det finns organiserade och regelbundna samtal där man pratar om arbetsmiljö och nuvarande arbetssituation. Arbeta aktivt för att få ett inkluderande arbetsklimat!

Läs också gärna mer om hur du kan skydda dina anställda mot trakasserier, minska tystnadskulturen och förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!