INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

8 sätt att skydda anställda mot trakasserier

Med trakasserier på arbetsplatsen eller kränkande särbehandling menar man handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Tyvärr är det fortfarande alltför vanligt förekommande och kan ta sig många olika uttryck. Det är dock alltid fråga om trakasserier eller rent av arbetsplatsmobbning när man känner att en annan person beter sig olämpligt eller får oss att känna oss hotade, förminskade eller förödmjukade. Läs därför vår artikel om olika sätt att skydda anställda mot trakasserier på arbetsplatsen.

Olika typer av trakasserier kan omfatta till exempel:

 • Fysiska och psykiska trakasserier
 • Diskriminering
 • Sexuella trakasserier
 • Maktutövande och hämndaktioner
 • Nätmobbning

Signaler och tecken på att det förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen kan vara bland annat:

 • Samarbetssvårigheter och personkonflikter
 • Arbetsklimat med tryckt stämning eller en jargong som inte alla är bekväma med
 • Hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning
 • Minskad effektivitet och produktivitet

Idag förväntar vi oss att alla organisationer är medvetna om arbetsplatsmobbning och även vidtar åtgärder för att förhindra eller rätta till de trakasserier som förekommer. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter bär arbetsgivaren ansvar för att förebygga kränkande särbehandling bland de anställda.

Så skyddar du anställda mot trakasserier på arbetsplatsen

 1. Lyssna på medarbetarna. Fråga regelbundet dina anställda hur de mår och om de har något de vill diskutera. Se också till att träffa medarbetarna både enskilt och i grupp, för att göra det tydligt att trakasserier och särbehandling är ett ämne man kan diskutera öppet.

 2. Ha en omfattande policy som alla anställda har tillgång till. Trakasserier ingår antagligen i en bredare företagspolicy, som etik eller uppförandekod. Policyn bör beskriva hur man rapporterar trakasserier, till exempel i en visselblåsningskanal (se punkt 5) och hur man kommer att hantera informationen. 

 3. Utbilda alla anställda. Utbildningen bör ta upp info om vad som är trakasserier och vilket slags beteende man inte tolererar på arbetsplatsen. Ta upp vem man kan prata med, vad man kan göra om man blivit vittne till trakasserier och vilka följder det får för den som kränker andra.  

 4. Feedback är viktigt. Som inom allt arbetsmiljöarbete är det viktigt att arbetstagarna får vara med och kan påverka. Diskutera inom avdelningen samt hela företaget och ta upp hur man hanterar olika klagomål. På så sätt har alla förutsättningar att medverka i arbetet med att ta fram rutinerna.  

 5. Implementera interna rapportkanaler i ett visselblåsarsystem. Det är ett bra sätt att uppmuntra medarbetarna att rapportera om trakasserier på arbetsplatsen på ett konfidentiellt sätt.

 6. Var responsiv. Ta alltid medarbetarnas oro på allvar och kom också ihåg att dokumentera konversationen. Följ också upp situationen efter att utredningen är avslutad. Ett visselblåsarsystem kan hjälpa dig genom att samla all information på ett ställe och underlätta kommunikationen med visselblåsaren.

 7. Skydda visselblåsaren mot repressalier. Policyn bör uttryckligen uppmuntra de anställda att rapportera om missförhållanden och ta upp att de kan förbli anonyma. EU:s visselblåsardirektiv kräver att de nationella lagarna straffar den som utsätter en visselblåsare för repressalier. I Sverige innebär lagen till exempel att arbetsgivaren kan stå inför skadeståndskrav om man inte uppfyllt sina skyldigheter.

 8. Föregå med gott exempel. För att alla ska känna förtroende för organisationen behöver man se till att policyn inte enbart blir en skrivbordsprodukt. Var en förebild, följ policyn, agera när det är nödvändigt och ta alla visselblåsarrapporter på allvar.

Läs också: 5 fördelar med visselblåsning på arbetsplatsen


Är du redo? Vill du diskutera visselblåsarsystem för just ditt företag eller din organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning med egen webbplats för er visselblåsarfunktion. Kontakta oss så berättar vi mera!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!