Interaktiv Säkerhet

Whistleblower

Moderering

Internet och interaktivitet ger fantastiska möjligheter. Om man har kontroll. Bristande övervakning av användargenererat materiel kan vara ett hinder i affärsutveckligen och t.o.m. leda till juridiska problem. Vi ger våra kunder kontroll.

Vad händer på er sajt just nu?

På alla sociala mötesplatser kan problem uppstå i form av trakasserier, rasism, hot, upphovsrättsbrott, m.m. Detta oavsett om det är på sajter för barn, ungdomar eller vuxna. På sajter för barn och ungdomar är pedofiler även ett förekommande problem.

Interaktiv Säkerhet genomför sina uppdrag varje dag, året om. Övervakningen sker dygnet runt, året runt. Vår modell innebär att uppdragsgivaren betalar för den belastning som arbetet innebär. Interaktiv Säkerhet skräddarsyr lösningar utifrån sajtens storlek och aktivitet. Det är således inget problem för en mindre aktör att anlita oss, då kostnaden blir därefter.

Oavsett om det handlar om social media, forum, bloggar eller kampanjer så har vi bred kunskap och erfarenhet. Vi kan snabbt komma igång med nya uppdrag oavsett om det är löpande under längre tid eller bara ett tillfälligt behov.

 

 

När det gäller säkerhet, tror vi inte på kompromisser

När det gäller säkerhet, tror vi inte på kompromisser

24/7 övervakning är viktigt om ert varumärke
ska vara ordentligt skyddat. Vi minimerar risker och
uppmärksammar våra kunder på eventuella problem
som snabbt kan växa och bli större.
Vi utför bland annat: 


•  Moderering av diskussionsforum
•  Facebook-moderering
•  Identifiering och eliminering av spam
•  Kontroll av marknadsföring och tävlingar
•  Kontroll av bild- och videomaterial

 

 

Image

Interaktiv Säkerhets vanligaste tjänst för medieaktörer är övervakning av artikelkommentarer. Även kontroll av forum, bloggar, Twinglybloggar, bilder och filmer ingår i många av våra uppdrag. Vi genomför såväl efterhandsmoderering som förhandsmoderering.

I uppdrag från mediaaktörer är pressjuridik och pressetik den självklara grunden. I ett uppdrag agerar vi alltid utöver detta utifrån uppdragsgivarens riktlinjer och det finns alltid en tät dialog om dessa. För att vi ska bibehålla hög kvalité jobbar ett mindre team med respektive uppdragsgivare.

 

Läs mer om Media

På alla sociala mötesplatser kan problem uppstå i form av trakasserier, rasism, hot, upphovsrättsbrott, m.m.
Vi ger våra kunder en heltäckande hantering av deras sociala media, oavsett om det handlar om en
Facebook-sida eller Youtube-konto. 


I våra uppdrag med sociala mötesplatser hanterar vi anmälningar av materiel som bryter mot användarvillkoren.
Vi gör också rutinsökningar samt kontrollerar bilder och filmer. Vi modererar även chattar.
Ett mindre team jobbar med respektive uppdragsgivare för att ha optimal kunskap om dennes tjänster och riktlinjer.
Det är vanligt att vi i våra uppdrag även hanterar användarsupport och kundtjänst.

 

Läs mer om extern ombud

Det investeras mycket pengar i kampanjer inom olika media, liksom Internet.
De interaktiva kampanjerna är idag många, vilka pågår dag, kväll och helg.
Möjligheterna är fantastiska, men det finns alltid en risk för badwill på grund av rasistiska inlägg, förtal eller liknande,
på grund av att man inte har kontroll på de interaktiva tjänster man lanserat.
Genom att anlita oss har ni eliminerat denna risk, och med vår kostnadseffektiva modell kan vi moderera kampanjen till låg kostnad.

Vi modererar kampanjer i all social media och hanterar även uppdrag där inläggen publiceras i TV eller på digitala stortavlor utomhus.
Vi genomför vår kampanjmoderering dygnet runt, året om, och vi kan även hantera fler olika språk. 

 

Läs mer om moderering kampanj

Referenser

Testa oss, vi tror inte att ni blir missnöjda


Fyll i dina kontaktuppgifter för att få mer information om våra modereringtjänster, samt ta del av vårt uppstartserbjudande. 

Interaktiv Säkerhet

Welcome

Read more

Vi ger er kontroll

Risker kräver hantering. Interaktiv Säkerhet hjälper företag att motverka några av dessa risker. Vår ambition är alltid att detta ska ske med konstant tillgänglighet, pålitlighet och hög kostnadseffektivitet. Vi har bemanning dygnet runt, året om vilket gör att vi alltid kan ha ständig beredskap.

Placeholder

Om företaget

Genom våra tjänster Moderering och Whistleblower har vi hjälpt till att skapa en tryggare och säkrare webbmiljö sedan 2006. Interaktiv Säkerhet är ett helägt dotterbolag till Schottenius Partners AB. Verksamheten bedrivs från Varberg, där vi är ca 40 anställda.
Interaktiv Säkerhet är medlem i Almega Tjänsteföretagen och vi är anslutet till kollektivavtal med Unionen.

Med hållbarhet i fokus

Vi tycker det är viktigt att vara med och bidra till ett hållbart företagande. Genom de tjänster vi erbjuder vill vi också hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Vi ska behandla alla lika och sträva efter mänsklig mångfald, och det ska finnas ett ständigt arbete mot förbättringar vad avser den kundnära verksamheten samt inom företaget. 

Vi ska även hushålla med resurser och ska skydda miljön på de sätt vi kan i vår verksamhet. Interaktiv Säkerhets miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten.

Sedan 2013 är vi medlemmar i nätverket CSR Västsverige för att tillsammans med andra företag och organisationer bidra till ett mer hållbart företagande.

Whistleblower

Whistleblower

Med Interaktiv Säkerhet som extern samarbetspartner erhåller ert företag eller organisation en fungerande och komplett hantering av er whistleblowerfunktion, eller visslarsystem som det också kallas. Vi finns med från förarbete till implementering.

Minska risken för oegentligheter

Skydda de anställda och verksamheten genom att tidigt upptäcka eventuella missförhållanden med hjälp av en extern whistleblowerfunktion. Interaktiv Säkerhet hjälper er med en säker och kostnadseffektiv lösning.

Vi erbjuder en komplett hantering som används i många olika uppdrag idag. De flesta uppdrag sköts av ett mindre team, och med vår tjänst Whistleblower kan vi bland annat erbjuda våra uppdragsgivare följande:

  • Egenadministrerat systemverktyg, eller;
  • Administrerad hantering och sortering av inkommande anmälningar. Ärenden registreras och överlämnas sedan till uppdragsgivaren.
  • Möjlighet till anonym återkoppling till uppgiftslämnaren.
  • Möjlighet att göra anmälningar via telefon, epost, brev eller krypterat webbformulär.
  • Eget telefonnummer till vår helplinefunktion. 
  • Rapportering och administrering genom vårt smidiga ärendehanteringssystem.
  • Konstant tillgänglighet, dygnet runt, året om.
  • Utökade språkmöjligheter. 
Placeholder

Vårt erbjudande

Hos Interaktiv Säkerhet får ni som kund en opartisk och professionell partner för att hantera er visslarfunktion. Vi skyddar på bästa sätt era intressen som uppdragsgivare samtidigt som vi är ett stöd för de anställda. All insamlad information ges högsta möjliga sekretess så att vi skapar trygghet för att anställda eller utomstående ska våga berätta om eventuella missförhållanden.

Vi erbjuder whistleblowingfunktionen i färdiga paketeringar som vi av erfarenhet vet täcker de flestas behov men självklart kan vi även skräddarsy en lösning för just er verksamhet.

Kontakta oss för mer information på: 
info@whistleblower.se eller 0340-69 56 02

Image

Whistleblowing, eller visselblåsning på svenska, innebär att en anställd inom ett företag, en organisation eller en myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker. Termen gäller även när en utomstående rapporterar.
En formell whistleblowingfunktion kan tidigt hjälpa till att uppmärksamma risker, som till exempel:

•  Bedrägerier eller ekonomisk brottslighet 
•  Mutor eller korruption 
•  Allvarliga säkerhetsbrister
•  Miljöbrott 
•  Läckande av känslig information
•  Allvarliga tjänstefel

 

Mer om whistleblowing

 

Företag, myndigheter eller organisationer kan välja mellan att ha en intern eller extern visslarfunktion.

En stor anledning att välja en extern aktör är att öka möjligheterna till anonymitet och trygghet.
En extern part kan även fungera som ombud mellan anmälaren och uppdragsgivaren för att få ut mer
information kring ett ärende. På så sätt ökar chansen att kunna utreda ärendet på ett korrekt och effektivt sätt.

Med en extern visslarfunktion visar arbetsgivaren att man tar problematiken på största allvar.
Det ger ett ännu tydligare intryck av att organisationen inte accepterar oegentligheter och kan i många fall
leda till ökat förtroende hos de anställda och ett starkare varumärke.

 

Läs mer om extern ombud

En förutsättning för trovärdig whistleblowing är total sekretess. Hos Interaktiv Säkerhet är detta en självklarhet.
Ett mindre team utbildade i dessa frågor arbetar därför med respektive uppdragsgivare.

Vi följer Datainspektionens riktlinjer för whistleblowingsystem och ingen information sparas längre än nödvändigt.
Det sker ingen registrering av IP-adresser. Vi använder oss av krypterade system som vi själva utvecklat
för att ha full kontroll och säkra optimal IT-säkerhet. Mellan uppdragsgivaren och Interaktiv Säkerhet upprättas
som standard ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har även nedskrivna och implementerade policies för kvalitet, jäv och IT-säkerhet.

 

Referenser

Checklista Whistleblowing

Som hjälp i förarbetet till att implementera en whistleblowerfunktion har vi tagit fram en överskådlig checklista. Den ska ses som en vägledning, och innehåller ett antal punkter som kan vara viktiga att diskutera. 

Fyll i dina kontaktuppgifter för att ladda hem checklistan.