Din data är säker hos oss

En förutsättning för ett trovärdigt visselblåsningssystem är total sekretess. Hos Interaktiv Säkerhet är detta en självklarhet. Efterlevnad av GDPR och hög datasäkerhet är alltid prioriterat hos oss. Vi tar inga risker, utan använder strikta säkerhetsåtgärder för att skydda din och organisationens data samt visselblåsarens identitet och information.  

Vi garanterar dig högsta säkerhetsnivå

Som kund hos Interaktiv Säkerhet behöver du aldrig oroa dig när det gäller skydd av känslig information. Dataskydd är vår högsta prioritet och vi har vidtagit ett stort antal åtgärder för att trygga och säkra all information och visselblåsarens identitet.  

Så skyddar vi er data

 • Kryptering av ärende, både aktiva och vilande data 
 • En säker multifaktorverifiering 
 • Åtgärds- och dataloggar 
 • En strikt åtgärdskontroll 
 • Intrångstestning mot externa angrepp 
 • Dataredundans  
Visselblåsartjänst, visselblåsarsystem, visselblåsarfunktion, GDPR, datasäkerhet.

Vi har säkrat anonymitet för visselblåsare i över 10 år. Säkra kanaler och metoder för trygg visselblåsning inom Sverige.

Dataskyddsförordningen -  GDPR

Vi uppfyller naturligtvis GDPR-kraven för den data vi hanterar för våra kunders räkning och Interaktiv Säkerhet lagrar endast data på servrar inom EU:s gränser. 

Privacy Shield, ramverket för att reglera överföringen av persondata mellan EU och USA, har ogiltigförklarats av EU-domstolen genom domen Schrems II. EU anser inte att överenskommelsen ger tillräckligt skydd för personuppgifter som överförs till USA. Därmed är det möjligt att företag som överför personuppgifter från EU/EES-området inte uppfyller kraven i dataskyddslagstiftningen.

Datalagring i Sverige 

Interaktiv Säkerhet är ett svenskt företag och alla primära servrar är placerade i Sverige. Eftersom all data lagras inom EU kan vi garantera fullständig efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR. All information som berör visselblåsaren stannar därmed inom EU/EES-områdets gränser, alltid. 

All kunddata är krypterad och raderas automatiskt i enlighet med de tidsgränser som dataskyddsförordningen definierar. All lagrad information i ett visselblåsarärende raderas efter maximalt två år, eller den tidsgräns som kunden specificerat i systemet.  Om inte annat specificerats (eller förhindras av lag) kommer Interaktiv Säkerhet att radera alla relaterade data när ett kontrakt sägs upp.

Visselblåsarlagen och EU:s visselblåsardirektiv.

Information om tekniska säkerhetsåtgärder 

 • All data är skyddad från otillåten användning, distribuering och radering. Graden av konfidentialitet avgör vilka säkerhetskontroller som krävs.  
 • Tillgång till konfidentiella eller känsliga data är begränsad till personer som arbetar vid Interaktiv Säkerhet. Anställda har endast tillgång till den information som behövs för att kunna utföra arbetet. 

 • Interaktiv Säkerhet använder kontrollsystem som personlig användar-ID och särskild verifikation för tillgång till känsliga data. Tvåfaktorsverifiering används vid inloggning till system som innehåller personuppgifter. 

 • Interaktiv Säkerhet har vidtagit säkerhetsåtgärder för att minska risken för skadliga angrepp på IT-miljön. Det inkluderar brandväggar, nätverksskikt och de senaste, uppdaterade antivirusprogrammen. Backup av all data görs regelbundet och dessa lagras åtskilt från den primära IT-miljön. 

 • Vid allvarliga incidenter har Interaktiv Säkerhet en beredskapsplan för att minimera störningar i verksamheten och uppfylla sina förpliktelser till kunderna. Tillträdet är begränsat till de fysiska platser som innehåller system som processar data. Lokalerna är skyddade mot brand och inbrott.  

Har du frågor om informationen eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Kontakt

Kontakt vid brådskande ärenden i pågående uppdrag

[email protected]
+46 (0)340 69 56 02

Kontakt gällande Whistleblower

[email protected]
+46 (0)707 39 03 80

För övriga ärenden

[email protected]
+46 (0)340-69 56 02

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!