INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Driftleverantör av visselblåsarsystem - därför väljer vi GleSYS

Interaktiv Säkerhet har valt GleSYS som driftleverantör av företagets visselblåsarsystem. När EU-direktivet om bättre skydd för visselblåsare trädde i kraft den 17 december 2021 ställde det ett antal nya rättsliga krav på arbetsgivare. Bland annat blev europeiska organisationer tvungna att upprätta interna rapporteringskanaler (visselblåsarsystem) och införa rutiner för att följa upp mottagna anmälningar. Kraven gällde till en början företag med fler än 250 anställda, för att i slutet av 2023 utökas till alla organisationer med 50 eller fler anställda. Klas Karlsson, vd på Interaktiv Säkerhet, tror att även många mindre företag kommer att reagera på de nya lagkraven.

– I och med de krav man ställer i upphandlingar kommer mindre företag att agera redan nu. Det blir mer och mer en hygienfaktor att ha ett säkert visselblåsarsystem på plats, säger Klas.

Interaktiv Säkerhet har erbjudit lösningar för visselblåsning i drygt 10 år

När EU-direktivet blev antaget år 2019 beslöt Interaktiv Säkerhet sig för att skapa en tjänst som uppfyller visselblåsardirektivets alla krav – det handlar bland annat om tjänstens utformning, tillgänglighet och informationssäkerhet.

Kravet på informationssäkerhet är speciellt viktigt och därför har Interaktiv Säkerhet valt GleSYS som driftleverantör för visselblåsarsystem. GleSYS är ett svenskt hostingbolag med moderna datacenter i Falkenberg, Stockholm och Uleåborg i Finland.

– Att aktivt arbeta med informationssäkerhet är centralt för oss som bygger visselblåsartjänster. Vi har länge samarbetat med GleSYS i våra övriga bolag och vet att de uppfyller alla krav vi ställer på en infrastrukturleverantör, säger Klas.

GleSYS är en av Nordens ledande leverantörer av serverhosting

Företaget GleSYS är grundat år 1999 av Glenn Johansson som fortfarande är vd och majoritetsägare i bolaget. Hösten 2000 flyttade man all serververksamhet till egna lokaler i Falkenberg, där företagets huvudkontor finns. Ända sedan start har GleSYS haft en stabil tillväxt och är idag en av Nordens ledande leverantörer av hållbar serverhostning och nätverksinfrastruktur.

Även om GleSYS säljer sina tjänster till kunder i över 70 länder, är det den nordiska marknaden man framför allt vänder sig till. Med datacenter i Falkenberg, Stockholm och Uleåborg i Finland tycker Johan Boger, säkerhetschef på GleSYS, att det finns utrymme för mer lokala alternativ.  

Intresset för lokalproducerade hostinglösningar är högre än någonsin – mycket på grund av lägre klimatpåverkan och bättre informationssäkerhet. Det är många som uppskattar att europeiska dataskyddslagar skyddar deras kunder.

Johan Boger, säkerhetschef på GleSYS

GleSYS är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och alla datacenter drivs med 100 procent förnyelsebar energi. I Falkenberg och Stockholm återvinner man även all överskottsenergi, en restprodukt från datahallarna. Den skickar man ut i fjärrvärmenätet.

– Genom att bland annat återvinna överskottsvärmen begränsar vi vårt eget och våra kunders klimatavtryck, säger Johan.

Schrems II-domen skapar efterfrågan på europeiska datalösningar också för driftleverantör av visselblåsarsystem

Den 16 juli 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA i den så kallade Schrems II-domen. Man fastslog att avtalet inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter. Generellt gäller att skyddsnivåerna i det mottagande landet behöver vara likvärdiga GDPR.  

– Domen har på många sätt påverkat hela den europeiska hostingmarknaden. Den gör nu att företag som behandlar europeiska medborgares personuppgifter inte längre kan använda sig av Privacy Shield för att föra över dessa till tredje land. Vi är ett europeiskt alternativ och med oss kan du känna dig trygg med att dina kunders personuppgifter stannar i Europa. Vi följer de lagar och regler som gäller, säger Johan.

Klas framhåller att Interaktiv Säkerhet hade valt GleSYS som sin infrastrukturleverantör även utan Schrems II-domen. Men nu är det helt nödvändigt att välja en europeisk leverantör för att följa GDPR fullt ut.

– GleSYS är certifierade enligt ISO 27001 och är därmed en perfekt partner i vårt kontinuerliga förbättringsarbete kring informationssäkerhet, säger Klas.

På GleSYS är kundernas förtroende och integritet hög prioritet. Bolaget har, förutom flera säkerhetstjänster, byggt upp ett säkerhetsteam som arbetar dedikerat med att upptäcka och förebygga säkerhetshot.

Läs mer om hållbar IT-drift på www.glesys.se


Ett tryggt, svenskt visselblåsarsystem – läs mer om Interaktiv Säkerhets lösningar här.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!