INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Allt fler företag och organisationer börjar utforska möjligheterna med visselblåsare som ett sätt att motverka att korruption, jäv och oegentligheter sker inom organisationen. Men hur kan du skapa en visselblåsarfunktion där dina medarbetare vågar lämna ut uppgifter utan risk för repressalier?

Det finns många kända visselblåsare

som avslöjat att företag, myndigheter och organisationer sysslar med olaglig eller oetisk verksamhet. Se till exempel Lex Sarah. Visselblåsarnas handlingar har uppmärksammat oss på dessa missförhållanden och på många sätt är vi tacksamma att de vågade kliva fram. För vi får oftast bara höra om de visselblåsare som fått lämna allt bakom sig och fly hals över huvud. För många medarbetare kan detta vara avskräckande exempel som förhindrar att man berättar om vad man sett eller hört.

Du kan läsa mera om kända visselblåsare i vår miniserie:

För organisationer som menar allvar

och vill att medarbetare ska kunna rapportera när oegentligheter sker är det av yttersta vikt atrapporteringssystemet skyddar uppgiftslämnaren. Att skicka ett mail till en högre chef är långt ifrån det bästa sättet att hantera den här typen av rapportering, eftersom det exponerar uppgiftslämnaren och i värsta fall är den högre chefen en del av problemet.

Flera organisationer börjar därför köpa in visselblåsarfunktioner för att garantera att inga avslöjande uppgifter hamnar i orätta händer. Genom att skapa en extern visselblåsarfunktion får man ytterligare ett lager av kontroll för att se om det ligger något bakom anklagelserna och kan göra en opartisk bedömning av såväl uppgifterna som de anklagade individerna i organisationen.

Läs också: 5 punkter för att utforma en bra visselblåsarpolicy

Välj leverantör för din visselblåsarfunktion med omsorg

Se till att leverantören har en gedigen tjänst och en beprövad erfarenhet, då det här är ärenden som du vill hantera säkert, skyndsamt och med god sekretess. Du bör dessutom se till att medarbetarna själva kan läsa på om leverantören, processen och hur tjänsten fungerar så de kan känna sig trygga i att lämna ut uppgifter om oegentligheter. Det handlar helt enkelt om att skapa ett förtroende för visselblåsarfunktionen. För utan förtroende kommer medarbetarna aldrig bli de visselblåsare du vill att de ska vara.  

Läs också: Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?


Är du redo? Vill du diskutera visselblåsarsystem för just ditt företag eller din organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning med egen webbplats för er visselblåsarfunktion. Kontakta oss så berättar vi mera!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Uppmuntra rapportering av oegentligheter genom belöningssystem för visselblåsare

Olika typer av belöningssystem kan göra människor mer benägna att dela med sig av information om missförhållanden. 

Hur kan organisationen skydda visselblåsare från repressalier?

Genom proaktiva åtgärder kan man lättare skydda visselblåsare mot repressalier.

Lista: Tio kända visselblåsare genom tiderna 

Här kan du läsa om tio mycket uppmärksammade visselblåsarfall genom tiderna.

Interaktiv Säkerhet