INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Kända visselblåsare: Finansskandalen hos Enron

För över 20 år sedan lämnade amerikanska jättekoncernen Enron in sin konkursansökan efter en av dåtidens största företagsskandal. I vår artikelserie om kända visselblåsare ska vi idag se närmare på vad som egentligen hände hos Enron och hur man hade kunnat agera annorlunda. Än idag kan vi dra lärdomar av detta kända visselblåsarfall.

En av världens mest kända visselblåsare

Sherron Watkins är en av världens absolut mest omtalade visselblåsare. Hon arbetade tidigare som vice verkställande direktör för energibolaget Enron. I sitt arbete upptäckte hon bland annat hur bolagsledningen genom avancerat och systematiskt bokföringsfiffel skapade ett ständigt stigande börsvärde. Företaget lyckades gömma nästan en miljard dollar i skulder. Man skapade en bild av ett välmående företag som egentligen bara var luft. Företaget hade alltså systematiskt ljugit om sina vinster.

Redan långt innan bolaget försattes i konkurs och de ekonomiska missförhållandena avslöjades, försökte Sherron slå larm till en av grundarna av Enron, Kenneth Lay. I ett brev skrev hon att företaget hade allvarliga brister och var på väg att gå under. Hon upplevde dock inte att Lay förstod allvaret i företagets bokföringsproblem. En liten grupp på företaget ska ha delat hennes oro men den då rådande företagskulturen gjorde det svårt för dem att gå vidare med det. I en oberoende rapport skriver man senare om hur Enrons ledning lade mycket tid och energi på att säga så lite som möjligt till aktieägarna.

Hur slutade det?

Förutom att Enron gick i konkurs samtidigt som befintliga aktieägare förlorade enorma belopp, utdömde man saftiga fängelsestraff för den ansvariga styrelsen och koncernledningen. En konsekvens av skandalen blev också att man skärpte de amerikanska lagarna för börsföretagens bokföring och redovisning ordentligt.

Vad kan vi lära oss av finansskandalen hos Enron?

För en person som agerar visselblåsare är konsekvenserna ofta negativa. Det krävs mycket mod att våga slå larm om oegentligheter och missförhållanden som pågår på en arbetsplats. Den anställda som slår larm riskerar att ses som illojal och otacksam. Inte sällan har visselblåsning inneburit någon form av ändrade arbetsförhållande eller andra repressalier för den anställde.


I detta fall var det förmodligen betydligt fler personer än Sherron Watkins som misstänkte att något inte stod rätt till – men som inte vågade slå larm. Om Enron hade haft ett effektivt, enkelt och tryggt visselblåsarsystem hade förmodligen fler vågat säga ifrån och på så sätt rädda koncernen från skandal och konkurs.

Nyckeln till detta är att man lyckas skapa en bra företagskultur som fullt ut stöder användningen av visselblåsarsystem, och uppmuntrar medarbetarna att våga använda sig av dem. Ju tidigare en arbetsgivare får information om missförhållanden eller oegentligheter, desto snabbare kan arbetsgivaren rätta till det som är fel och på så sätt begränsa omfattningen av skadorna.

Glöm inte att en bra visselblåsarfunktion skyddar både medarbetare OCH själva organisationen!

Vill du läsa om fler kända visselblåsare?


Interaktiv Säkerhet erbjuder en säker visselblåsarkanal och en heltäckande lösning där visselblåsare kan rapportera om oegentligheter på ett säkert sätt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!