INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Minska tystnadskulturen på din arbetsplats – så gör du

För att komma till rätta med oegentligheter i en verksamhet krävs att man vågar lyfta dessa. En tystnadskultur innebär att problem tystas ner på grund av en oro för att lyfta kritik eller påtala missförhållanden. Enligt rapporten ”Tyst stat” upplever många som arbetar inom staten en utbredd tystnadskultur.

Tyst stat – anställda avstår från att slå larm

Många statligt anställda har låtit bli att framföra kritik eller slå larm om missförhållanden inom den myndighet de arbetar på av rädsla för repressalier. Det visar rapporten ”Tyst stat” som fackförbundet ST låtit göra bland 1 500 personer i statlig tjänst. Enligt rapporten är tre av tio tillfrågade oroliga för att bli utsatta för repressalier om de framför kritik. Fler än var femte har avstått från att framföra kritik eller slå larm om missförhållanden. Var tionde har dessutom blivit uppmanad att inte lämna ut information som är negativ för myndigheten. Trots att det finns en stark lagstiftning som ger statligt anställda rätt att framföra kritik visar rapporten att personer som gjort det, i vissa fall, blivit drabbade av repressalier i form av sämre löneutveckling eller påverkade karriärmöjligheter.

Lösningen för en tystnadskultur: En säker och anonym visselblåsarfunktion

Är detta något som känns bekant från din arbetsplats? Upplever du att man är rädd för att rapportera om oegentligheter? Problem med tystnadskultur är dessvärre vanligt förekommande på många av landets arbetsplatser. Det finns dock sätt att arbeta bort en tystnadskultur och ge medarbetarna mod att säga ifrån. Eftersom väldigt många är rädda för repressalier är möjligheten till anonymitet är helt avgörande. Om man kan rapportera helt anonymt via en visselblåsarkanal ökar chanserna rejält att man som anställd vågar säga ifrån. Detta gör också att organisationens chefer och ledning får viktig information och kan agera i tid. Bara att det finns ett visselblåsningssystem kan också avskräcka från olagliga eller opassande aktiviteter.

Visselblåsarlagen – ett steg i rätt riktning

Den nya visselblåsarlagen, som stärker sekretess om uppgiftslämnarens identitet, är ett steg i rätt riktning för att minska risken för en utbredd tystnadskultur på landets arbetsplatser. Man kan undvika en företagskultur baserad på rädsla genom att klargöra att alla anställda kan ta upp sin oro internt utan rädsla för repressalier. Med ett visselblåsarsystem kan man också visa att är ett öppet och transparent företag som värnar om sina anställda och deras åsikter. Detta kan även vara ett stort plus vid exempelvis rekrytering. Visa utåt att ni är en schysst arbetsplats!


Interaktiv Säkerhet erbjuder en säker visselblåsarkanal från en utomstående aktör. En heltäckande lösning där visselblåsare kan rapportera om oegentligheter på ett säkert sätt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!