Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Uppmuntra rapportering av oegentligheter genom belöningssystem för visselblåsare

Olika typer av belöningssystem kan göra människor mer benägna att dela med sig av information om missförhållanden. 

Hur kan organisationen skydda visselblåsare från repressalier?

Genom proaktiva åtgärder kan man lättare skydda visselblåsare mot repressalier.

Lista: Tio kända visselblåsare genom tiderna 

Här kan du läsa om tio mycket uppmärksammade visselblåsarfall genom tiderna.

Därför borde visselblåsning vara en naturlig del av företagens arbete med hållbarhet

I företagens arbete med hållbarhet ingår en transparent och säker visselblåsarlösning som en naturlig, integrerad del.

Behövs extra fokus på visselblåsning i start-up företag?

Även om företaget har få anställda och därmed inte omfattas av visselblåsarlagen, kan nystartade företag kan vara mer sårbara för visselblåsning av flera skäl.

Kända visselblåsare: Karin Törnqvist betalade ett högt pris

Karin blev folkets hjältinna, men fick också uppleva repressalier efter visselblåsningen om maktmissbruk inom Göteborgs Energi.

Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Syftet med visselblåsning är att upptäcka allvarliga missförhållanden. Det bästa sättet är genom en visselblåsarfunktion.

10 anledningar att satsa på visselblåsning

Nytt år och nya möjligheter! Läs mer om 10 viktiga anledningar till att satsa på visselblåsning under 2023.

Kända visselblåsare: Så avslöjades Cambridge Analytica-skandalen på Facebook

Cambridge Analytica-skandalen på Facebook kom att förändra synen på visselblåsare på många sätt.

Interaktiv Säkerhet