INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Uppmuntra rapportering av oegentligheter genom belöningssystem för visselblåsare

Som vi vet kan visselblåsare ha en avgörande roll för att upptäcka bedrägeri eller oetiska metoder i företag och organisationer. Under de senaste åren har man satt alltmer fokus på behovet av skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Vi behöver även tänka på hur vi kan uppmuntra alla att rapportera missförhållanden internt. Ett belöningssystem för visselblåsare kan vara ett sätt för att öka benägenheten att anställda delar med sig av information om missförhållanden. 

I den här artikeln ska vi ta upp några vanliga belöningssystem för visselblåsare, nämligen:  

  1. Monetära belöningar 
  2. Skydd av identitet 
  3. Icke-monetära belöningar 
  4. Juridisk hjälp 

1. Monetära belöningar 

Den första typen av belöningssystem för visselblåsare är monetära belöningar. Statliga myndigheter, företag och andra organisationer kan erbjuda pengar som belöning till visselblåsare, om de tillhandahåller information som leder till en framgångsrik utredning och lagföring av individer eller organisationer som är inblandade i brott. Exempel på sådana belöningar varierar från några tusen till miljontals dollar, beroende på missförhållandets omfattning och konsekvenser. 

Det främsta och mest kända exemplet på monetära belöningar är U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). SEC är en federal byrå som reglerar värdepappersindustrin i USA. Enheten ansvarar för att skydda investerare, upprätthålla rättvisa marknader och underlätta kapitalbildning. 

SEC har också ett visselblåsarprogram där man belönar individer som har information om potentiella brott mot värdepapperslagar. Amerikanska visselblåsare kan belönas med upp till 30% av de monetära sanktioner över en miljon USD som SEC samlar in, som ett resultat av den information personen bidragit med.  

2. Skydd av identitet 

En annan typ av incitamentssystem för visselblåsare är skydd av personens identitet. Genom att organisationer kan garantera konfidentialitet eller anonymitet för visselblåsaren, ökar sannolikheten att personen vågar rapportera om missförhållanden. Ett skydd mot repressalier är särskilt viktigt i de fall där visselblåsaren kan möta fysiska, ekonomiska eller andra hot som ett resultat av sin rapport.  

EU:s direktiv om skydd för visselblåsare är utformat för att skydda personer som avslöjar brott mot EU-lagstiftningen och allvarliga missförhållanden av allmänt intresse. EU-direktivet och visselblåsarlagen innehåller därmed bestämmelser för att skydda uppgiftslämnarnas identitet. Det inkluderar åtgärder för att säkerställa konfidentialitet och förhindra diskriminering av den rapporterande personen.  

3. Icke-monetära belöningssystem 

Organisationer kan också välja att införa olika incitament för att uppmuntra till rapportering, som inte bygger på belöning i pengar. Exempel på sådana incitament kan inkludera erkännande och uppskattning för att personen avslöjat oetiska beteenden, eller hjälpt till i utredningsprocessen. Det kan bidra till att skapa en kultur av förtroende, som i sin tur ökar sannolikheten för att fler väljer att rapportera om oegentligheter i framtiden.  

4. Juridisk hjälp 

Slutligen kan organisationen välja att ge visselblåsare till tillgång till juridisk hjälp. Det kan bidra till att visselblåsare känner sig trygga med att de är skyddade mot rättsliga åtgärder som kan riktas mot dem som en följd av rapporten. Det kan också se till att den rapporterande personen får det stöd som behövs för att hen ska känna sig trygg med utredningsprocessen.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att belöningssystem för visselblåsare kan spela en betydande roll för att avslöja bedrägerier och oetiska metoder inom en organisation. Ett belöningssystem kan bestå både av monetära samt andra typer belöningar till visselblåsare, skydd för individen och juridisk hjälp. Olika typer av belöningssystem kan göra människor mer benägna att dela med sig av information om missförhållanden. 


Interaktiv Säkerhet har erbjudit säkra lösningar för visselblåsning i svenska organisationer i över 10 år. Vi hjälper dig gärna att implementera en trygg visselblåsarlösning med säkra rapportkanaler och ett intuitivt och lättnavigerat verktyg. Kontakta oss så berättar vi mer!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Hur kan organisationen skydda visselblåsare från repressalier?

Genom proaktiva åtgärder kan man lättare skydda visselblåsare mot repressalier.

Lista: Tio kända visselblåsare genom tiderna 

Här kan du läsa om tio mycket uppmärksammade visselblåsarfall genom tiderna.

Interaktiv Säkerhet