INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Behövs extra fokus på visselblåsning i start-up företag?

Visselblåsning, det vill säga att rapportera olagligt eller oetiskt beteende inom en organisation, är ett viktigt verktyg för att upprätthålla integritet och ansvarstagande i alla företag. I nystartade företag kan den potentiella effekten av negativa beteenden visa sig vara ännu större. Startup-företag kännetecknas vanligen av småskalig verksamhet av innovativ karaktär, med potential för hög tillväxt. Även om företaget har få anställda och därmed inte omfattas av visselblåsarlagen, kan start-up företag vara mer sårbara för visselblåsning av flera skäl.

Visselblåsning är viktigt i start-up företag eftersom:

  • De har ofta har begränsade resurser och strukturer jämfört med etablerade företag, vilket kan göra det svårare att upptäcka och åtgärda olagligt eller oetiskt beteende.

  • Nystartade företag kan ha en mer avslappnad eller informell organisationskultur. Det kan i sin tur bidra till en miljö där de anställda är mindre benägna att rapportera missförhållanden.

  • Ett annat skäl är att nystartade företag kanske inte har samma nivå av tillsyn och ansvarighet som etablerade företag. De kanske inte har inrättat program för efterlevnad och etik eller utsett en person som kan hantera rapporter om visselblåsare.

Start-up företag verkar ofta i en miljö med högt tempo

En av de främsta anledningarna till att visselblåsning är särskilt viktigt i nystartade företag är att de ofta verkar i en miljö med högt tempo och hög press. I en sådan typ av atmosfär kan det vara lätt för individer att förbise etiska problem. Det är också möjligt att man prioriterar kortsiktiga vinster framför långsiktiga konsekvenser. Visselblåsning kan fungera som en kontroll mot denna typ av beteende och säkerställa att företaget arbetar inom lagens ramar och med integritet.

Ekonomiska incitament

En annan anledning till att visselblåsning är särskilt viktigt i nystartade företag är att de ofta befinner sig i en tight ekonomisk situation. Om ett nystartat företag misslyckas kan det få en spridningseffekt på anställda, investerare och till och med på lokalsamhället. Visselblåsning kan bidra till att förhindra olagligt eller oetiskt beteende som potentiellt skulle kunna leda till företagets konkurs. Visselblåsning skyddar därmed inte bara företaget utan även de som är beroende av det.

Start-up företag behöver ett gott rykte

Många nystartade företag befinner i en position där de håller på att bygga upp sitt rykte. En publik visselblåsningsincident kan förstöra företagets rykte och göra det svårt att locka till sig nya investerare eller partners. Om missförhållandena tillåts pågå och kanske även förvärras, kan företagets rykte lida obotlig skada när de väl kommer fram i offentligheten.

Skyddet för visselblåsare är omfattande

Slutligen är det också viktigt att notera att visselblåsare är skyddade av lagen, för skydda dem från repressalier från arbetsgivaren. Det gäller inte bara i Sverige utan i de flesta länder. Detta är särskilt viktigt när det gäller nystartade företag, där maktdynamiken kan vara mindre definierad och risken för repressalier kan vara större.


Interaktiv Säkerhet erbjuder prisvärda visselblåsarlösningar även åt mindre företag som vill skapa välfungerande processer. Med vår externa visselblåsartjänst får ni ett komplett system med säkra visselblåsarkanaler på nolltid. Boka gärna en gratis demo för att diskutera en skräddarsydd lösning!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Uppmuntra rapportering av oegentligheter genom belöningssystem för visselblåsare

Olika typer av belöningssystem kan göra människor mer benägna att dela med sig av information om missförhållanden. 

Hur kan organisationen skydda visselblåsare från repressalier?

Genom proaktiva åtgärder kan man lättare skydda visselblåsare mot repressalier.

Lista: Tio kända visselblåsare genom tiderna 

Här kan du läsa om tio mycket uppmärksammade visselblåsarfall genom tiderna.

Interaktiv Säkerhet