INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Kända visselblåsare: Tarja Parkatti förlorade jobbet

Tarja Parkatti blev rikskändis i Finland när hon slog larm om missförhållanden inom äldreomsorgen. Följderna av hennes avslöjandena blev dock hårda. Vårdhemmet där Tarja hade arbetat tvingades stänga efter skandalen och hon fick svårt att få ett nytt jobb. I vår artikelserie om visselblåsare lyfter vi fallet med Tarja Parkatti och tar med oss erfarenheter om hur viktigt det är med anonym visselblåsning. 

I början av 2019 gav närvårdaren Tarja Parkatti en visselblåsarrapport till vårdfacket 

Anmälan handlade om de grava missförhållanden på äldreboendet Esperi Care Ulrika i Kristinestad där hon då arbetade. Tarja rapporterade bland annat om det fanns alldeles för få personalresurser. Man var nästan dagligen tvingad att ringa ambulans så de boende inte skulle mista livet. Efter Tarjas avslöjanden fick visselblåsarfallet stor medial uppmärksamhet och hon hyllades som nationell kändis och hjälte. Facket lovordade Tarja och senare samma år fick hon inbjudan till slottsbalen. Dessutom blev hon utnämnd till årets österbottning. Så långt låter detta som en riktig solskenshistoria där de äldres vardag blev till det bättre och visselblåsaren höjdes till skyarna. Dessvärre har berättelsen en fortsättning.  

Visselblåsaren Parkatti blev uppsagd och fick svårt att få nytt jobb

Efter att Tarja Parkatti slog larm blev vårdhemmet som hon anmälde tvunget att stänga helt. Hon blev permitterad och till slut uppsagd. Och det skulle visa sig bli väldigt svårt för henne att hitta nytt jobb. Inom vårdbranschen blev hon ett känt namn och många vårdbolag vågade inte erbjuda henne en anställning. Tänk om hon skulle visselblåsa igen? Personalbrist är ju dessvärre ofta det normala inom vården.  

Till sist får dock Tarja ett nytt jobb på ett annat privatägt äldreboende i kommunen. Hon berättar öppet om att det var hon som slog larm på sitt förra jobb. Den nya arbetsgivaren säger sig inte se det som något problem och anställer henne för inhopparturer.  

Löftet blir först att Parkatti får fem arbetspass och att fler ska följa eftersom det boendet också har personalbrist. Hon genomför två arbetspass men dagen innan hon ska påbörja sitt tredje meddelar förmannen i ett sms att hon inte längre kan jobba där. Orsaken man anger i textmeddelandet är att det i diskussioner med personalen framkommit att de inte kan arbeta med henne. Senare blev chefen dömd till böter för diskriminering i arbetslivet. Att hon var känd som visselblåsare gjorde att hon blev tvingad att sluta en anställning i förtid, menar man.  

Slutsats: Visselblåsare måste få ett bättre skydd  

Vad kan vi då lära oss av Tarjas fall? Jo, naturligtvis att en visselblåsares identitet ska omfattas av den starkaste formen av sekretess. Det betyder att man inte får lämna ut den under några som helst omständigheter. För en person som agerar visselblåsare är konsekvenserna ofta negativa. Det krävs mycket mod att våga slå larm om oegentligheter som pågår på en arbetsplats. Inte sällan innebär visselblåsning någon form av ändrade arbetsförhållande eller andra repressalier för den anställde.  

I detta fall var det förmodligen betydligt fler än Tarja som var förfärade över äldreboendets missförhållanden – men som inte vågade slå larm. Om vårdbolaget hade haft ett effektivt, enkelt och tryggt visselblåsarsystem hade troligtvis fler vågat säga ifrån. På så sätt hade man fått en chans att åtgärda problemen internt. Lösningen här är att lyckas skapa en bra företagskultur som fullt ut stödjer användningen av visselblåsarsystem, och uppmuntrar medarbetarna att våga använda sig av dem. Ju tidigare en arbetsgivare får information om missförhållanden eller oegentligheter, desto snabbare kan arbetsgivaren rätta till det som är fel. På så sätt kan man begränsa omfattningen av skadorna. 

Kom ihåg att en bra visselblåsarfunktion skyddar både medarbetare OCH själva organisationen!

Vill du läsa om fler kända visselblåsare?


Interaktiv Säkerhet har levererat säkra och anonyma visselblåsarsystem i mer än 10 år. Vi hjälper er gärna att hitta en lämplig lösning för er organisation! Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte med demo av vår visselblåsartjänst!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Kända visselblåsare: Karin Törnqvist betalade ett högt pris

Karin blev folkets hjältinna, men fick också uppleva repressalier efter visselblåsningen om maktmissbruk inom Göteborgs Energi.

Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Syftet med visselblåsning är att upptäcka allvarliga missförhållanden. Det bästa sättet är genom en visselblåsarfunktion.

10 anledningar att satsa på visselblåsning

Nytt år och nya möjligheter! Läs mer om 10 viktiga anledningar till att satsa på visselblåsning under 2023.

Interaktiv Säkerhet