INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Skydda dina anställda mot sexuella trakasserier

Några år efter Metoo-uppropen finns det fortfarande ett stort behov av att arbeta mot sexuella trakasserier på landets olika arbetsplatser. Om en anställd blir utsatt har du som arbetsgivare ett stort ansvar att utreda vad som hänt och sätta stopp.

Vad är sexuella trakasserier?

Ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet och måste inte alltid handla om fysisk kontakt. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar, nyper eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om komplimanger med sexuell antydan eller yttranden som anspelar på sexuell samvaro, att en kollega skickar pornografiska bilder eller kastar menande blickar på någons kropp. Även en grov sexuell jargong kan vara sexuella trakasserier.

Riktlinjer och lagar gällande sexuella trakasserier

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer om trakasserier på arbetsplatsen. Riktlinjerna kan omfatta olika typer av kränkande särbehandling och finns ofta inskrivna i företagets etiska kod. Sexuella trakasserier kan både vara en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen och en form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagen. Båda lagarna förbjuder alla former av trakasserier på arbetsplatsen. Vissa handlingar som utgör sexuella trakasserier kan även vara brottsliga enligt brottsbalken.

I diskrimineringslagen finns ett repressalieförbud som skyddar anställda som har påtalat, anmält eller medverkat i en utredning om sexuella trakasserier. Även enligt Sveriges nya visselblåsarlag är det förbjudet att utsätta en rapporterande person för repressalier.

Så förebygger du sexuella trakasserier

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder (enligt diskrimineringslagen) för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka bland annat sexuella trakasserier och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Både diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver att alla har tillgång till tydliga rutiner för att förebygga och hantera trakasserier och kränkande särbehandling om sådana situationer uppstår på arbetsplatsen.

Det ska framgå av rutinerna:

  • till vem den utsatta ska vända sig för att snabbt få hjälp.
  • vad arbetsgivaren måste göra när hen får information om att det förekommer sexuella trakasserier.
  • vad arbetsgivaren gör med den informationen.
  • vem hos arbetsgivaren som ansvarar för att utreda händelser eller påståenden.

När någon blir utsatt

Om du som chef får höra att någon upplever sig kränkt, oavsett om det är ett rykte, någon som berättar det för dig eller ett ärende som sänts in via organisationens visselblåsarlösning, är du skyldig att utreda om det stämmer. Börja med att tala med de berörda. Tänk på att agera snabbt och konfidentiellt och att du behöver förhålla dig neutral gentemot både den som upplever kränkningen och den eller de som utpekas. Om det visar sig att det förekommit sexuella trakasserier är du skyldig att se till att de upphör, samt följa upp så att åtgärderna verkligen fungerat. Alltså: Utred – åtgärda – följ upp!

För att skydda medarbetarna behöver ni se till att implementera säkra, interna rapportkanaler i ett visselblåsarsystem. På så vis kan medarbetarna att rapportera om alla typer av trakasserier på arbetsplatsen på ett konfidentiellt och tryggt sätt.

Läs också: 8 sätt att skydda anställda mot trakasserier


Vill du diskutera visselblåsarsystem för just ditt företag eller din organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning med egen webbplats för er visselblåsarfunktion. Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa just ditt företag!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Kända visselblåsare: Karin Törnqvist betalade ett högt pris

Karin blev folkets hjältinna, men fick också uppleva repressalier efter visselblåsningen om maktmissbruk inom Göteborgs Energi.

Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Syftet med visselblåsning är att upptäcka allvarliga missförhållanden. Det bästa sättet är genom en visselblåsarfunktion.

10 anledningar att satsa på visselblåsning

Nytt år och nya möjligheter! Läs mer om 10 viktiga anledningar till att satsa på visselblåsning under 2023.

Interaktiv Säkerhet