INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

5 fördelar med visselblåsning på arbetsplatsen

Visselblåsare har en viktig funktion i samhället, när de belyser företag och myndigheters övertramp och gör dem allmänt kända. Men visselblåsning gör i själva verket inte bara samhället, utan också den egna organisationen en stor tjänst. Om problemen kan lösas internt innan de når massmedia slipper organisationen ryktesspridning och negativ publicitet. I den här artikeln tar vi upp följande fem stora fördelar med visselblåsning på arbetsplatsen:

  • Upptäck oegentligheter i ett tidigt skede
  • Undvik att skada företagets rykte
  • Minska ekonomiska förluster
  • Skapa förtroende
  • Säkerställ juridisk efterlevnad

Visselblåsning mot bedrägerier

Visselblåsning är ett mycket effektivt verktyg för att motverka bedrägerier. I Association of Certified Fraud Examiners “Report to the Nations från år 2020 fann man att hela 43% av alla bedrägerier inom företag upptäcktes tack vare ett tips. Samma rapport visar också att företag som har en anonym visselblåsarfunktion genomgående har mindre ekonomiska förluster än andra företag.

Det beror bland annat på att tillgång till information som annars sällan når fram kan hjälpa företagets ledning att minimera många olika risker. Visselblåsning har också en förebyggande funktion. En visselfunktion som alla känner till kommer att få många att tänka sig för en extra gång innan man gör något olämpligt.

Rapporteringssystem kan minska kommunikationsgapet

Professor Wim Vandekerckhove från Greenwichuniversitetet i London forskar om visselblåsningens institutionella aspekter och är sammankallare för ISO-gruppen som jobbat med att ta fram nya standarder för visselblåsarsystem. Wim framhåller att det finns ett stort gap mellan det som händer i verksamhetens operativa delar och det som organisationens högsta ledning känner till. Kommunikationsgapet kan handla om allt från etik och missnöje, till överträdelser och problematiska beteenden. Ett rapporteringssystem kan öka transparensen och överbrygga sådana gap. Det är också vanligt att problem stoppas någonstans i mitten, på grund av tidsbrist eller för att mellancheferna inte vet hur ärendet ska hanteras, och ett visselblåsarsystem som tillämpas på rätt sätt kan verkligen kompensera för dessa brister – förutsatt att den högsta ledningen är villiga att lyssna.

Möjligheten till anonymitet är avgörande

Potentiella visselblåsare är ofta rädda för repressalier och väljer därför att tiga om misstänkta oegentligheter. En visselblåsarkanal med möjlighet till anonym tvåvägskommunikation ger mod att säga ifrån och ökar därmed chanserna att organisationens chefer och ledning får viktig information och kan agera i tid.

Fem fördelar med visselblåsning på arbetsplatsen:

  1. Upptäck oegentligheter i ett tidigt skede och få tillfälle att ingripa och åtgärda problemen. Redan förekomsten av ett visselblåsningssystem kan avskräcka från olagliga eller opassande aktiviteter och att uppmuntra personerna att våga anmäla missförhållanden minskar förekomsten av olika bedrägerier, korruption och oetiskt beteende. Att ingripa i ett tidigt skede gör också att man kan ta hand om problemet direkt utan att det eskalerar och orsakar större skada.

  2. Undvika att skada företagets rykte genom möjligheten att hantera saker internt på ett korrekt och diskret sätt. Reagerar man inte på interna, anonyma tips kan visselblåsaren välja en extern kanal, till exempel till medierna, och är då skyddad av lagen.

  3. Minska de ekonomiska förlusterna genom att hantera problemet direkt och förhindra att det upprepas i framtiden. Verksamheter som saknar visselblåsarfunktion har betydligt större förluster än de som implementerat rapporteringskanaler. Erfarenheter visar att företag och organisationer globalt förlorar upp till 7 procent av sin årliga omsättning på grund av olika överträdelser.

  4. Skapa förtroende. Visselblåsning handlar inte bara om att kunna agera på missförhållanden. Idag visar det också att företaget har en hög etisk standard, vilket skapar förtroende hos kunder och samarbetspartners. Ett företag som aktivt uppmuntrar sina medarbetare att rapportera missförhållanden och stöder dem i detta upplevs som pålitligt. En öppen och ärlig arbetskultur ger bättre arbetsförhållanden och därmed högre produktivitet. Lojala medarbetare är mer benägna att ta upp saker internt i stället för att vända sig till externa kanaler.

  5. Säkerställ juridisk efterlevnad. Globalt sett går trenden mot strängare lagar mot korruption samt hantering av personuppgifter. GDPR, EU:s dataskyddsförordning, är den strängaste lagstiftningen i världen i sitt slag. En bra visselblåsarfunktion uppfyller förordningens krav och minskar företagens risker förknippade med regelefterlevnad.

Är du redo? Vill du diskutera visselblåsarsystem för just ditt företag eller din organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning med egen webbplats för er visselblåsarfunktion. Kontakta oss så berättar vi mera!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!