INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

5 saker att tänka på innan du väljer att blåsa i visslan

Att välja att slå larm om de oegentligheter man observerat på arbetsplatsen är för de flesta inget lätt beslut, och de flesta visselblåsare tänker noga igenom vilka konsekvenser det kan medföra innan de skickar in en visselblåsarrapport. Ta därför i beaktande nedanstående fem punkter innan du väljer att blåsa i visslan. Om du har handlat korrekt så är du också skyddad enligt visselblåsarlagen.

  1. Tänk på att visselblåsning är rätt ur samhällets synpunkt.
  2. Se till att dina uppgifter är korrekta.
  3. Rapportera endast om missförhållanden av allmänt intresse.
  4. Använd de rätta visselblåsarkanalerna.
  5. Kom ihåg att visselblåsarlagen skyddar dig.

1. Att rapportera om oegentligheter är rätt sak att göra

…men det kan också få negativa konsekvenser för visselblåsaren och hans eller hennes karriär. Under de senaste åren har vi sett många exempel på när visselblåsare blivit utsatta för repressalier fram för allt av arbetsgivaren, efter att de informerat allmänheten om oegentligheter inom organisationen. EU:s nya visselblåsardirektiv och Sveriges visselblåsarlag syftar till att förbättra skyddet för visselblåsare och uppmuntra till rapportering om missförhållanden av allmänt intresse.

> Läs också: 7 exempel på missförhållanden på arbetsplatsen

2. Se till att dina uppgifter är korrekta innan du väljer att blåsa i visslan

…men kom ihåg att det inte är du som ska sköta själva utredningen. Om du har information om oegentligheter som skett tidigare, pågår just nu eller som du tror kommer att hända i framtiden, så kan du skicka in en visselblåsarrapport. Det förutsätter att du hade god anledning att tro att dina uppgifter var korrekta vid tidpunkten för rapporteringen. Du är ett vittne eller en observatör, och det är inte din uppgift att samla konkreta bevis. Vänta inte med att rapportera för att du vill samla fler bevis, det kan snarare vara till hinder för den kommande utredningen.

> Läs också: Tydlig kommunikation hjälper anställda att förstå visselblåsning

3. Rapportera endast om missförhållanden av ett allmänt intresse

…för du ska inte använda visselblåsningskanalerna för att ta upp personliga klagomål eller problem. Visselblåsning ska handla om allvarliga missförhållanden som kan påverka andra negativt, eller som bryter mot lagen. Klagomål som till exempel handlar om kollegor, chefer, en utomstående part, arbetsmängd, arbetstid eller arbetsavtal kan man ta upp till exempel med sin närmaste chef eller HR-avdelningen.

> Läs också: Vad är visselblåsning av ett allmänt intresse?

4. Använd de rätta, interna visselblåsarkanalerna i första hand

…men du är också skyddad av lagen om du väljer att rapportera externt (till utsedda myndigheter eller direkt till media). Det förutsätter dock att du först försökt rapportera internt men ingenting har hänt, att du har anledning att tro att en intern rapport inte kommer att tas på allvar eller förändra något, eller att det föreligger en allvarlig risk för liv, hälsa eller säkerhet. Använd alltså alltid organisationens interna visselblåsarsystem i första hand (naturligtvis förutsatt att man implementerat ett säkert och anonymt system).

> Läs också: Skapa en bra företagskultur som stöder visselblåsare

5. Kom ihåg att visselblåsarlagen skyddar dig när du väljer att blåsa i visslan

…förutsatt att du handlat i god tro och inte har brutit mot någon lag för att inhämta informationen. Lagen skyddar inte enbart visselblåsaren utan också alla som på något sätt hjälpt honom eller henne. Man måste hantera alla visselblåsarrapporter konfidentiellt och skydda visselblåsaren från alla former av negativa repressalier eller hämndaktioner.

Trots allt upptäcker man 43% av alla företagsbedrägerier tack vare ett visselblåsartips, så tänk på att en visselblåsarrapport i grunden är en positiv sak både för själva organisationen och samhället i stort. Den största belöningen för en visselblåsare kan vara vetskapen om att man gjort det rätta. Det kan också uppstå rätt till skadestånd om arbetsgivaren bryter mot lagen om skydd för visselblåsare.

> Läs också: 7 saker som visselblåsare önskar alla tog på allvar


Vill du diskutera visselblåsarsystem för just ditt företag eller din organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning med egen webbplats för er visselblåsarfunktion. Kontakta oss så berättar vi mera!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!