Interaktiv Säkerhets guider

Vad innebär efterlevnad eller compliance för organisationen? 

Med efterlevnad (’compliance’, eng) avser man de åtgärder och processer som organisationer vidtar för att se till att man följer de lagar, förordningar och standarder som gäller. 

5 viktiga punkter angående efterlevnad: 

 1. Compliance eller efterlevnad är en avgörande del av all affärsverksamhet. Detta eftersom organisationer måste följa ett stort antal lagar, förordningar och standarder som är relevanta för den specifika verksamheten. 

 1. Efterlevnad kan innebära att följa specifika regler och riktlinjer, till exempel angående dataskydd, antikorruption eller hälsa och säkerhet. 

 1. Efterlevnad kräver också att organisationerna har lämpliga interna kontrollförfaranden för att se till att man följer reglerna, samt identifierar och begränsar eventuella risker. 

 1. Compliance är inte något som man gör en gång, utan ska ses som en kontinuerlig process som kräver kontinuerlig övervakning och uppdatering. Organisationen måste se till att följa med i alla förändringar i lagar och förordningar. 

 1. Organisationer som inte följer lagar och förordningar kan drabbas av betydande påföljder, som böter eller andra ekonomiska konsekvenser, rättsliga åtgärder och negativ inverkan på sitt rykte. Compliance hjälper organisationerna att undvika dessa risker och måna om sitt goda rykte. 

Vad är en ”compliance officer”? 

Den engelska titeln saknar en direkt översättning, men personer som arbetar med compliance ansvarar för att se till att organisationen följer gällande lagar, förordningar och standarder. Vanliga uppgifter kan omfatta följande: 

 • Identifiera och bedöma potentiella risker för efterlevnad, till exempel överträdelser av lagar, förordningar och industristandarder. 

 • Utveckla och genomföra policyer och förfaranden för efterlevnad som hjälper organisationen att följa relevanta lagar och regler. 

 • Övervaka och granska efterlevnaden av relevanta lagar och förordningar samt utföra revisioner för att se till att organisationen följer sina egna policys.  

 • Tillhandahålla utbildning och fortbildning till anställda om både relevanta lagar samt organisationens egna policys och förfaranden. 

 • Rapportering och eskalering av frågor som hör till compliance, till exempel till ledningen eller den juridiska avdelningen.  

 • Hålla sig uppdaterad om ändringar i lagar och förordningar och anpassa processerna för efterlevnad i enlighet med detta. 

Efterlevnad är viktigt av flera skäl: 

 1. Undvika rättsliga och ekonomiska påföljder. Att inte följa lagar och regler kan leda till böter och andra rättsliga åtgärder. 

 1. Skydda sitt rykte. Organisationer som man uppfattar brister i efterlevnad kan förlora affärer, kunder och samarbetspartners.  

 1. Säkerställa att organisationen arbetar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, som är förenligt med samhällets värderingar.  

 1. Hantera risker. Efterlevnad hjälper organisationen identifiera och hantera potentiella risker inom verksamheten.  

 1. Förbli konkurrenskraftig. Compliance betyder att man kan säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med industristandarder och bästa praxis. Därmed säkrar man också sin konkurrenskraft.  

Gå tillbaka till vår ordlista för visselblåsning – del 1

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET GUIDER

Vad vill du läsa om nu…

Så uppfyller ni kraven i visselblåsarlagen

För att uppfylla kraven i visselblåsarlagen behöver ni ha ett säkert visselblåsarsystem för intern rapportering.

Vad innebär penningtvätt? 

Penningtvätt är en process där man avser att dölja intäkter från olaglig verksamhet och omvandla dem till legitima medel.

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för er?

Är ni en organisation med fler än 50 anställda? Då omfattas ni av den nya visselblåsarlagen.

Vad innefattar data- och informationssäkerhet?

Den ökade användningen av digitala enheter har gjort data- och informationssäkerhet till en absolut nödvändighet.

Vad är skillnaden mellan konfidentiell och anonym rapportering?

Konfidentiell och anonym rapportering ses ofta som synonymer, men det är två olika sätt att hantera visselblåsarrapporter.

Code of Conduct: Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod kan vara ett effektivt verktyg för att främja etiskt beteende och efterlevnad inom organisationen.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!