Interaktiv Säkerhets guider

Code of Conduct: Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod är en uppsättning riktlinjer som beskriver organisationens förväntningar om ett etiskt beteende och efterlevnad av lagar och regler.

Viktigt att tänka på när man ska upprätta en uppförandekod

Etiska normer

En uppförandekod fastställer de etiska normer som organisationen förväntar sig att anställda och personer i ledande ställning ska följa.

Efterlevnad av lagar och förordningar

Gemensamma normer bidrar till att säkerställa att de anställda känner till och följer de lagar och förordningar som gäller för organisationen och branschen.

Öppenhet och ansvarsskyldighet

En uppförandekod främjar öppenhet och ansvarstagande inom organisationen genom att beskriva de anställdas ansvar och konsekvenserna av att bryta mot riktlinjerna.

Kommunikation

En Code of Conduct bör vara nedskriven, lättillgänglig och regelbundet kommuniceras till alla anställda, partners och andra intressenter.

Regelbunden översyn och uppdatering

Man bör regelbundet se över och uppdatera uppförandekoden för att se till att den förblir relevant och effektiv. Den ska också omfatta nya lagar, förordningar och branschstandarder.

Rapportering och sekretess

Det är nödvändigt att ha en säker, tydlig rapporteringskanal där anställda kan rapportera om potentiella överträdelser. Organisationens policys ska också tydligt redogöra hur visselblåsare är skyddade från repressalier.

Efterlevnad (Compliance)

En uppförandekod bör ingå i ett större program för efterlevnad som omfattar utbildning, övervakning och verkställighetsmekanismer.

Ledningens stöd

Organisationens ledning måste stöda och omfatta uppförandekoden. Ledningen bör agera som förebilder och föregå med gott exempel när det gäller etiskt beteende.

En uppförandekod kan vara ett effektivt verktyg för att främja etiskt beteende och efterlevnad inom organisationen. Men riktlinjerna kan bara vara effektiva om de omfattas och tillämpas av alla anställda och intressenter. Organisationen bör också se till att de har ett starkt program för efterlevnad och att anställda får utbildning om uppförandekoden och sitt eget etiska ansvar.


Vill du veta mer om visselblåsning och varför interna rapporteringssystem kan vara ett viktigt verktyg för att bekämpa korruption och oegentligheter? Läs vidare i vår blogg för att lära dig mer om bästa praxis, fördelarna med säkra, interna rapportkanaler och få användbara tips!

Tillbaka till Ordlista – del 2.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET GUIDER

Vad vill du läsa om nu…

Vad innefattar data- och informationssäkerhet?

Den ökade användningen av digitala enheter har gjort data- och informationssäkerhet till en absolut nödvändighet.

Vad är skillnaden mellan konfidentiell och anonym rapportering?

Konfidentiell och anonym rapportering ses ofta som synonymer, men det är två olika sätt att hantera visselblåsarrapporter.

Vad innebär efterlevnad eller compliance för organisationen? 

Efterlevnad ska ses som en process som kräver kontinuerlig uppföljning och övervakning.

Vad är skillnaden mellan pseudonymisering och anonymisering?

Pseudonymisering gör det möjligt att använda uppgifterna för specifika ändamål men ändå skydda individens identitet.

Vad är affärsetik och vad innebär det för företag?

Affärsetik handlar om de moraliska principer och värden som styr beteendet hos individer och organisationer i affärsvärlden.

Om ditt konto blivit kapat - allt du behöver veta

Vad kan man göra för att undvika kontokapningar, och vad bör du göra om det trots allt händer?

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!