Interaktiv Säkerhets guider

Vad innefattar data- och informationssäkerhet?

Data- och informationssäkerhet (som också kallas cybersäkerhet) är en term man använder för att beskriva de åtgärder som organisationer använder för att skydda digital, känslig information från obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. I och med den ökade användningen av digitala enheter har data- och informationssäkerhet blivit en nödvändighet i dagens onlinevärld.  

Informations- och datasäkerhet 

är en process i två delar. Det första steget är att skydda data och information från obehörig åtkomst. Detta innebär att endast behöriga användare ska ha tillgång till den. För att säkerställa detta bör organisationer använda starka lösenord, tvåfaktorsautentisering och andra säkerhetsåtgärder för att skydda sin data. 

Den andra delen av data- och informationssäkerheten är att skydda data och information från ändring eller förstörelse. Detta innebär att alla ändringar bör göras i en säker miljö. Olika metoder innefattar kryptering, säkerhetskopiering av data och andra säkerhetsåtgärder, som skyddar data och information från att ändras eller raderas. 

Viktiga aspekter av informationssäkerhet: 

Övervakning av informationssäkerheten bör ske regelbundet och alla organisationer bör ha ett system för att upptäcka misstänkt verksamhet och vidta åtgärder vid behov. Här följer ytterligare några viktiga punkter att beakta vad gäller informationssäkerhet: 

  1. Informationssäkerhet är avgörande för att skydda en organisations känsliga information, t.ex. finansiella uppgifter, personlig information och konfidentiell affärsinformation. 

  2. Det innebär att man implementerar en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda mot hot. Det kan till exempel vara kryptering, brandväggar, system för upptäckt och förebyggande av intrång och åtkomstkontroller. 

  3. Informationssäkerhet kräver också att organisationer tar fram och genomför policys och förfaranden vad gäller säkerhet, till exempel planer för incidenthantering och processer för säkerhetskopiering av data. 

  4. Säkerheten omfattar också utbildning av anställda. Man behöver säkerställa att alla anställda förstår vikten av säkerhet och är medvetna om sitt ansvar för att skydda känslig information. 

  5. Informationssäkerhet är viktigt inte bara för att skydda mot externa hot som hackare och cyberkriminella, utan även för att skydda mot interna hot. Det kan exempelvis vara arbetstagares försumlighet eller illvilligt beteende. 

Sammanfattningsvis kan man säga att data- och informationssäkerhet är en samling riktlinjer och praxis för att skydda känslig information. Detta är en viktig del av varje organisations strategi för säkerhet på nätet. Genom att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda data och information kan organisationer se till att de är från obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. 

Gå tillbaka till ordlistan.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET GUIDER

Vad vill du läsa om nu…

Så uppfyller ni kraven i visselblåsarlagen

För att uppfylla kraven i visselblåsarlagen behöver ni ha ett säkert visselblåsarsystem för intern rapportering.

Vad innebär penningtvätt? 

Penningtvätt är en process där man avser att dölja intäkter från olaglig verksamhet och omvandla dem till legitima medel.

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för er?

Är ni en organisation med fler än 50 anställda? Då omfattas ni av den nya visselblåsarlagen.

Vad är skillnaden mellan konfidentiell och anonym rapportering?

Konfidentiell och anonym rapportering ses ofta som synonymer, men det är två olika sätt att hantera visselblåsarrapporter.

Code of Conduct: Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod kan vara ett effektivt verktyg för att främja etiskt beteende och efterlevnad inom organisationen.

Vad innebär efterlevnad eller compliance för organisationen? 

Efterlevnad ska ses som en process som kräver kontinuerlig uppföljning och övervakning.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!