Interaktiv Säkerhets guider

Vad är skillnaden mellan konfidentiell och anonym rapportering?

När man diskuterar visselblåsning använder man ofta termerna ”konfidentiell” och ”anonym” som synonymer. Det handlar dock om två olika sätt att hantera rapporter om oetiska eller olagliga handlingar, som båda är skyddade enligt visselblåsarlagen. Det är viktigt att förstå att det finns skillnader mellan konfidentiell och anonym rapportering.

Konfidentiell rapportering innebär att visselblåsarens identitet är skyddad

Konfidentiell rapportering sker när en individ lämnar information om missförhållanden till en organisation eller till en ansvarig myndighet för att utreda eller vidta åtgärder. Individen är känd av den mottagande parten, men personens identitet förblir konfidentiell. Det innebär att namn och övriga personuppgifter är skyddade, så individen kan förbli anonym för allmänheten och övriga inom organisationen. Uppgifterna kan fortfarande lämnas ut till myndigheterna om lagen kräver det, för att underlätta utredning av ärendet.

Anonym rapportering innebär att visselblåsarens identitet inte är känd

Anonym rapportering betyder att den rapporterande personens namn inte anges alls, vilket möjliggör fullständig anonymitet för visselblåsaren. Det erbjuder därmed det högsta skyddet och minimerar risken för eventuella repressalier. Å andra sidan kan det också göra det svårare för den mottagande organisationen eller myndigheten att utreda frågan och vidta nödvändiga åtgärder.

Visselblåsning är ett värdefullt verktyg för att öka transparensen i organisationer

Sammantaget är det viktigt att vara medveten om skillnaderna mellan konfidentiell och anonym rapportering. Konfidentiell rapportering är ofta ett effektivt sätt att rapportera om eventuella problem. Det gör det möjligt för den ansvariga personen eller enheten att undersöka frågan samtidigt som individens identitet förblir skyddad.

Det är dock troligt att visselblåsare är mer benägna att rapportera om allvarliga missförhållanden om de är garanterade fullständig anonymitet. På så vis kan organisationen få kännedom om problem som annars kunde fortgå oupptäckta, och hantera dem i tid.

Gå tillbaka till vår ordlista för visselblåsning – del 1

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET GUIDER

Vad vill du läsa om nu…

Så uppfyller ni kraven i visselblåsarlagen

För att uppfylla kraven i visselblåsarlagen behöver ni ha ett säkert visselblåsarsystem för intern rapportering.

Vad innebär penningtvätt? 

Penningtvätt är en process där man avser att dölja intäkter från olaglig verksamhet och omvandla dem till legitima medel.

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för er?

Är ni en organisation med fler än 50 anställda? Då omfattas ni av den nya visselblåsarlagen.

Vad innefattar data- och informationssäkerhet?

Den ökade användningen av digitala enheter har gjort data- och informationssäkerhet till en absolut nödvändighet.

Code of Conduct: Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod kan vara ett effektivt verktyg för att främja etiskt beteende och efterlevnad inom organisationen.

Vad innebär efterlevnad eller compliance för organisationen? 

Efterlevnad ska ses som en process som kräver kontinuerlig uppföljning och övervakning.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!