Interaktiv Säkerhets guider

Vad innebär penningtvätt? 

Penningtvätt är en process där man döljer intäkterna från olaglig verksamhet och omvandlar dem till legitima medel. Detta är ett stort hot eftersom det gör det möjligt för brottslingar att dra ekonomisk nytta av sin olagliga verksamhet. Ofta använder man dessa medel för att fortsätta begå brott. Det undergräver också det finansiella systemets integritet och de ekonomiska medlen kan användas för att finansiera terrorism. 

Här är några konkreta exempel på hur penningtvätt kan se ut: 

 1. En narkotikasmugglare använder sina olagliga intäkter för att t.ex. köpa fastigheter, lyxbilar och andra tillgångar av högt värde. På så sätt kan man få pengarna att framstå som legitima. 

 2. En affärsman använder skalbolag och utländska bankkonton för att dölja den verkliga äganderätten till sina tillgångar och få det att se ut som om man erhållit pengarna på laglig väg. 

 3. En kriminell organisation använder utomstående personer för att sätta in kontanter på flera bankkonton. Det gör det svårt att spåra pengarnas ursprung. 

 4. En person använder pengar som erhållits via förskingring för att köpa t.ex. investeringar eller tillgångar för att få det att se ut som om man tjänat pengarna på ett lagligt sätt. 

Hur bekämpar man penningtvätt? 

Det internationella samfundet, inklusive EU och alla medlemsstater, har länge arbetat med att genomföra åtgärder för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Här följer några exempel: 

 1. Lagar och förordningar om bekämpning av penningtvätt (AML) 
  Många länder, inklusive EU:s medlemsstater, har infört lagar och förordningar om bekämpning av ekonomisk brottslighet. Lagarna kräver att finansinstitut identifierar och rapporterar misstänkta transaktioner och att de känner sina kunder. 

 2. Finansiella underrättelseenheter (FIU):  
  Många länder har inrättat enheter som ansvarar för att samla in, analysera och sprida information om penningtvätt och andra finansiella brott. 

 3. Internationellt samarbete:  
  Länder och internationella organisationer, t.ex. EU och arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), samarbetar för att utbyta information och samordna insatser för att bekämpa penningtvätt. 

 4. Beslagtagande och förverkande av tillgångar:  
  Många länder har också lagar som gör det möjligt att beslagta och förverka tillgångar som man har förvärvat genom olagliga inkomster. 

Det är viktigt att notera att penningtvätt är ett komplext och ständigt föränderligt problem. Det krävs kontinuerliga insatser för att bekämpa den genom att genomföra och tillämpa lagar, förordningar och internationellt samarbete. 

Gå tillbaka till vår ordlista för visselblåsning – del två.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET GUIDER

Vad vill du läsa om nu…

Så uppfyller ni kraven i visselblåsarlagen

För att uppfylla kraven i visselblåsarlagen behöver ni ha ett säkert visselblåsarsystem för intern rapportering.

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för er?

Är ni en organisation med fler än 50 anställda? Då omfattas ni av den nya visselblåsarlagen.

Vad innefattar data- och informationssäkerhet?

Den ökade användningen av digitala enheter har gjort data- och informationssäkerhet till en absolut nödvändighet.

Vad är skillnaden mellan konfidentiell och anonym rapportering?

Konfidentiell och anonym rapportering ses ofta som synonymer, men det är två olika sätt att hantera visselblåsarrapporter.

Code of Conduct: Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod kan vara ett effektivt verktyg för att främja etiskt beteende och efterlevnad inom organisationen.

Vad innebär efterlevnad eller compliance för organisationen? 

Efterlevnad ska ses som en process som kräver kontinuerlig uppföljning och övervakning.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!