INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

7 saker som visselblåsare önskar att alla tog på allvar

Det är viktigt att inse att alla organisationer har sina problem. Den största anledningen till att man ska ha ett effektivt system för intern visselblåsning är att man alltid bör känna till var problemen finns. Att inte erkänna de problem som finns skapar en negativ företagskultur. Det kan göra att man förlorar både värdefulla medarbetare och kanske också kunder. Här följer sju saker som visselblåsare önskar att organisationens compliance-ansvariga tänker på!

1. Anställda som rapporterar om missförhållanden har oftast inte aktivt sökt upp dem

Visst finns det fall där missnöjda anställda har använt interna rapportsystem för att klaga på mindre problem, men det är inte normalfallet. De flesta visselblåsare upplever en känsla av frustration över att den arbetsplats som de tycker om och värdesätter, ändå låter oegentligheter och missförhållanden fortgå utan åtgärder.

År 2001 gjorde visselblåsaren Aaron Westrick det känt för världen att företaget Second Chance Body Armors skottsäkra västar i själva verket var defekta. De gav inte tillräckligt skydd åt bäraren vilket var förenat med livsfara. Second Chance gick sedan i konkurs och Westrick kommenterade: ”Jag älskade företaget. Det är intressant att folk säger att visselblåsare inte är lojala. Jag var den mest lojala arbetstagaren! Jag trodde verkligen på det vi gjorde.”

2. Uppskatta betydelsen av intern rapportering

För de flesta organisationer kan ett effektivt internt rapportsystem förhindra att större problem uppstår i framtiden.

Jane Norberg som ledde the Securities and Exchange Commission (SEC) i USA mellan åren 2016 och 2021 säger: ”En organisation vill mycket hellre få reda på ett problem internt innan en granskare knackar på dörren. Och därför måste visselblåsare känna sig säkra på att de inte kommer att behandlas negativt på något sätt om de gör en intern rapport.”

3. Gör det tydligt hur den interna visselblåsningskanalen fungerar

Det som alla vill veta är: Vart går min rapport? Vem ser den och vem utreder den? Genom visselblåsningssystemet ska man enligt lagen kunna ge den rapporterande personen en bekräftelse på att rapporten mottagits inom max 7 dygn. Men i en bra lösning siktar man snarare på 24–48 timmar. Dessutom bör visselblåsaren få veta vem eller vilken avdelning som kommer att följa upp rapporten. Det bör också komma regelbundna statusuppdateringar av ärendet och slutligen ska visselblåsaren få veta när utredningen är klar och om det är möjligt, även vilka åtgärder man kommer att vidta.

En visselblåsare är ofta rädd för att en rapport inte kommer att leda till någonting. I brist på god kommunikation antar man ofta det värsta.

4. Skjut inte budbäraren

Undersök rapportens innehåll och fundera inte så mycket på visselblåsarens anledningar till att lämna in ett klagomål.
”Skyll inte på budbäraren,” säger Sherron Watkins som rapporterade om stora avvikelser i bokföringen vid Enron. Det ledde senare till företagets fall år 2001.

”Låt oss ta fram verktygslådan. Vad kan vi göra för att se om det är sant? Gör intervjuer, gör anonyma undersökningar och inom en vecka eller två kan man säga om det är ett verkligt problem eller inte. Behandla rapporten som om det är sant.”

5. Visselblåsare önskar att man tog rapporterna på allvar

Dee Dee Stone, visselblåsare år 2011 angående bokföringsbedrägeri på China Voice Holding Corp i Texas förklarar: ”Få inte visselblåsaren att känna sig dum och okunnig. Vanligtvis när en person upptäcker något fel har de en ganska analytisk hjärna och har redan tänkt på olika scenarion. Ge inte ett otillfredsställande svar och vifta inte bort dem när du har en chans att stoppa det internt. Det är mycket bättre än att alla myndigheter måste bli involverade.”

6. Utredningar måste få konsekvenser

Man kan inte låta en del medarbetare komma undan. Sherron Watkins fortsätter: ”Om man verkligen vill att interna kontrollsystem ska ha betydelse, måste man göra sig av med medarbetare som inte följer etiska regler.” Enligt henne måste också företagets mest värderade medarbetare – duktiga säljare eller toppchefer, ta konsekvenserna om de har visat sig delta i oegentligheter.

”Alla måste behandlas på samma sätt. Annars underminerar man de interna kontrollsystem som finns,” säger Watkins.

7. Se upp med alla slags hämndaktioner – inte bara från ledningen

Repressalier som riktar sig mot en individ som rapporterat om ett problem är en reell rädsla hos många visselblåsare. Det gäller även hämndaktioner mellan medarbetare, som kan leda till en mycket otrevlig arbetsmiljö för den som rapporterat.

Uppgifter från USA visar att endast 1% av interna visselblåsare rapporterat om repressalier i organisationens interna visselblåsarsystem. Det kan ge en falsk känsla av säkerhet – det finns inga problem. Men de anställda som rapporterat om problem och sedan blivit utsatta för repressalier är knappast speciellt benägna att använda samma rapportkanaler för att berätta om detta. De är självklart rädda att bli utsatta igen. Man bör tänka på att hämndaktioner kan ske på många olika mer eller mindre subtila sätt, och göra det klart för alla att sådant beteende inte tolereras.

Läs om fler kända visselblåsare:

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!