INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

7 exempel på missförhållanden på arbetsplatsen

Vad är missförhållanden på arbetsplatsen?

Missförhållanden eller oegentligheter på arbetsplatsen är otillbörligt uppförande som inte är acceptabelt på en arbetsplats, och som har en negativ inverkan på arbetet, miljön eller personerna. Det kan röra sig om allt från små missförhållanden till allvarliga brott mot företagets policy eller nationell lagstiftning.

Att hitta en lösning för olika missförhållanden på arbetsplatsen är nödvändigt för att skydda de anställda, upprätthålla företagets värderingar och undvika rättstvister. Men för att missförhållanden ska komma till ledningens kännedom krävs ett bra system för intern rapportering, alltså ett visselblåsarsystem.

Det är skillnad på missförhållanden och ett personligt klagomål

Visselblåsning sker när någon rapporterar om missförhållanden inom en organisation, och rapporten fokuserar på oegentligheter som bryter mot lagen eller mot företagets interna policys. Det kan röra sig om en straffbar handling, diskriminering eller bevis för att någon försökt undanhålla sanningen.

Visselblåsning skiljer sig från ett personligt klagomål då det förstnämnda handlar om en mera allvarlig och omfattande händelse som är av allmänt intresse, till skillnad från personliga klagomål som främst rör individen själv.

Olika exempel på missförhållanden på arbetsplatsen

När vi hör om visselblåsning är det ofta brott som bedrägerier, korruption och mutor, spioneri och andra skandaler som ligger nära till hands. Det är också oftast de problem som media skriver om. Men faktum är att det finns många olika typer av missförhållanden på arbetsplatsen. Att veta vad som är tillräckligt allvarligt för att rapportera om är inte alltid enkelt, så därför kan det vara bra att ta upp olika konkreta exempel i organisationens visselblåsningspolicy.

Varför ska man hjälpa anställda att uppmärksamma oegentligheter på arbetsplatsen?

Genom att ge konkreta exempel i organisationens visselblåsningspolicy hjälper man de anställda att skilja mellan klagomål och skadliga missförhållanden. Det sparar både tid och resurser om man kan separera HR-frågorna från företagets visselblåsningsfunktion. Dessutom visar man att företaget inte tar lätt på oetiskt beteende och värnar om sin personal.

7 exempel på mindre kända missförhållanden på arbetsplatsen

  1. Stöld. Det är kanske uppenbart, men stöld handlar inte bara om förskingring eller att ta pengar ur kassan. Också mindre uppenbara former av stöld räknas och är fortfarande en olaglig handling. Hit räknas stöld av varor, lager, företagets egendom med mera.

  2. Sexuella trakasserier. Också ganska uppenbart, men vad som räknas som sexuella trakasserier kan variera mellan personer, företag och kulturer. Det gör att den här typen av beteende ofta förblir ostraffat. Genom att definiera vad som räknas som sexuella trakasserier skyddar man sina anställda, leverantörer, kunder och andra medarbetare.

  3. Maktmissbruk. När någon missbrukar sin auktoritet för att hota eller skrämma andra kan det också handla om mobbning på arbetsplatsen. Maktmissbruk kan ta sig många olika uttryck och är ibland svårt att påtala av rädsla för repressalier. Här kan en visselblåsarkanal komma till stor nytta, speciellt i kombination med en uttalad policy för vad som inte är acceptabelt beteende på arbetsplatsen.

  4. Brott mot tystnadsplikten. Ett anställningskontrakt omfattar ofta ett avtal om att skydda företagets intressen och hemlighålla uppgifter om klienterna eller kunderna. Att dela med sig av den infon till utomstående är ett avtalsbrott. Även att använda info för privat bruk eller egen vinning är ett exempel på oegentlighet som kan rapporteras.

  5. Förfalskad dokumentation. Det kan handla om stora bedrägerier eller bokföringsbrott, men också sådant som förfalskade signaturer, bakåtdatering av dokument, att ändra i miljö- och säkerhetsdokument för att uppnå vissa mål eller påhittade certifieringar. Alla dessa handlingar är brottsliga och kan rapporteras.

  6. Brott mot hälsa och säkerhet. Hälso- och säkerhetsföreskrifter finns av en anledning. Att bryta mot dem, enstaka eller upprepade gånger, kan orsaka farliga situationer och utsätta andra för fara. Om man ser ett brott mot hälso- och säkerhetsföreskrifterna men inte är säker på hur man ska hantera det, kan visselblåsarsystemet erbjuda en säker och korrekt kanal.

  7. Drog- och alkoholbruk. Vanligtvis innehåller företagets uppförandepolicy en nolltolerans mot bruk av alkohol och droger. Att vara påverkad av alkohol eller droger utsätter andra människor för risker och kan också bryta mot lagen.

Denna lista över oegentligheter på arbetsplatsen är inte komplett, och kan variera mellan olika branscher och företag. Ett minimikrav för företagets visselblåsarpolicy är att inkludera missförhållanden som utgör ett hot eller en fara för allmänheten, enligt kraven i EU:s visselblåsardirektiv. En bra policy bör också inkludera missförhållanden som är skadliga för det specifika företaget, samt omfatta aktuell lagstiftning.

Läs också gärna vår guide för att skapa en bra visselblåsningspolicy i just din organisation!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!