INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Så har visselblåsning ökat under coronapandemin

Sedan utbrottet av coronapandemin och allt kaos och trauma den förde med sig, har man också noterat en stor uppgång i visselblåsning på arbetsplatsen.

Enligt en rapport som publicerades av visselblåsarorganisationen Protect i Storbritannien, orsakade utbrottet av coronaviruset en ökning av visselblåsarfall om 74% i juni 2020, jämfört med juni 2019. De som ringde till Protects hjälplinje tog särskilt upp

  • Problem med oegentligheter rörande permitteringar
  • Missbruk av regeringens hjälp till arbetsgivare
  • Övriga hälsorisker som avsaknad av möjlighet att hålla avstånd eller brist på munskydd

Vanligtvis utvärderar man en arbetstagares visselblåsningsrapport för att se om det rör sig om ett personligt klagomål eller något som är av större allmänt intresse. Här är det uppenbart att en organisation som ignorerar coronarelaterade problem riskerar att utsätta allmänheten för fara. Visselblåsning som rör covid-19 kan alltså anses vara av allmänt intresse.

Coronapandemin och visselblåsning globalt

Vi hittar kända fall av visselblåsning relaterat till Covid-19 över hela världen. Den italienska forskaren Francesco Zambon publicerade en rapport om Italiens respons på coronakrisen. Rapporten togs sedan ner redan dagen efter att den publicerats. Zambon menade att han blev starkt pressad till att göra ändringar i rapporten.

Andra exempel på visselblåsare är personer som jobbar inom vården och som har uttalat sig bland annat på sociala medier om bristen på munskydd och skyddsutrustning. Här hittar vi till exempel den polska barnmorskan Renata Piżanowska. Hon berättade i mars 2020 hur personalen fick jobba i hemmagjorda ansiktsmasker av pappershanddukar och gummiband, eftersom man saknade både munskydd, overaller och engångshandskar. På grund av sitt uttalande blev hon sedan uppsagd från sin tjänst.

I Sverige har vi vårdbiträdet Stine Christophersen och Ingrid Leirnes, medicinsk sekreterare, som blev utsatta för repressalier av sina respektive arbetsgivare efter att de offentligt kritiserat brister i patientsäkerheten under coronapandemin. Stine och Ingrid fick senare Transparency International Sveriges pris ”Årets visselpipa” för sina insatser.

Kanske är den mest kända covid-19 visselblåsaren Dr. Li Wenliang, som försökte varna kinesiska myndigheter för det nya viruset som spred sig. Wenliang föll sedan själv offer för sjukdomen och avled endast 33 år gammal.

Vad kan företag göra?

Visselblåsare är de facto till fördel för företag och organisationer, men de är extra värdefulla i tider av global osäkerhet. Det sätt som arbetsgivarna svarar på är avgörande för hur väl man hanterar riskerna att företagets rykte tar skada. En bra och saklig attityd visar respekt för såväl anställda och medarbetare som för företagets ägare.

En viktig lärdom från ökningen av visselblåsarfall under coronapandemin är att man bör ha en väl genomtänkt policy för visselblåsning. Policyn ska vara relevant och uppdaterad. Det är också en bra idé att ordna med utbildning i frågan och kontinuerligt uppmärksamma nya riskområden. Man bör satsa på att engagera medarbetarna och deras välmående Dessutom ska man se till att dokumentationen om visselblåsningsprocessen finns tillgänglig för var och en att bekanta sig med.

Alla medarbetare bör känna att de befinner sig i en säker omgivning där de vågar berätta om problem och missförhållanden. Nu när många fortfarande arbetar på distans, är det rätt tidpunkt att se till att skapa en trygg arbetsplats att återvända till.  

Läs också vår guide:

Skapa en bra visselblåsarpolicy


Vill du diskutera visselblåsarsystem för just ditt företag eller din organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning med egen webbplats för er visselblåsarfunktion. Kontakta oss så berättar vi mera!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!