Interaktiv Säkerhets guider

Vad är skillnaden mellan pseudonymisering och anonymisering?

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två begrepp är att pseudonymisering gör det möjligt att använda uppgifterna för specifika ändamål men ändå skydda individens identitet. Anonymisering, å andra sidan, gör att man inte längre kan koppla uppgifterna till en specifik individ.  

Vad är pseudonymisering? 

Pseudonymisering är en process där man ersätter information som kan identifiera en individ (till exempel namn och adress) med en pseudonym, fiktivt namn eller annan artificiell identifierare. På så sätt kan man fortsätta använda de ursprungliga uppgifterna för forskning, analys och liknande ändamål. Samtidigt skyddar man också individens identitet. För att koppla samman individer med pseudonymiserade uppgifter krävs tilläggsinformation, som man lagrar separat. Endast auktoriserade personer har tillgång till denna information, under specifika omständigheter.  

Vad är anonymisering? 

Anonymisering är å andra sidan en process där man tar bort all information som kan identifiera en individ från uppgifterna. Det kan röra sig om både direkt identifiering som namn, adress och personnummer, samt uppgifter som indirekt kan identifiera en person (till exempel födelsetid). Anonymisering gör det omöjligt att koppla uppgifterna till en specifik individ. Dessa uppgifter är inte längre möjliga att använda för att identifiera personer och man betraktar dem därmed som helt anonyma. 

Pseudonymisering kan öka dataskyddet 

Pseudonymisering anser man allmänt vara en metod för att öka dataskyddet. Den minskar risken för dataintrång och risken för missbruk av personuppgifter. Det är dock fortfarande möjligt att använda uppgifterna för specifika ändamål, t.ex. forskning och analys. Anonymisering anser man vara den högsta nivån av dataskydd. Detta eftersom den gör uppgifterna helt anonyma och eliminerar möjligheten att återidentifiera individer. 

Notera att användningen av både pseudonymisering så väl som anonymisering är reglerad av lagar och förordningar. Hit hör till exempel EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som fastställer standarder och principer för skydd av personuppgifter. Enligt GDPR är pseudonymiserad data mindre känslig och man kan hantera den mera fritt än personuppgifter. Men organisationer som hanterar pseudonymiserad data har ändå skyldighet att skydda säkerheten och sekretessen för dessa uppgifter, samt metoderna för att återidentifiera personer.  


Gå tillbaka till vår ordlista för visselblåsning. 

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET GUIDER

Vad vill du läsa om nu…

Så uppfyller ni kraven i visselblåsarlagen

För att uppfylla kraven i visselblåsarlagen behöver ni ha ett säkert visselblåsarsystem för intern rapportering.

Vad innebär penningtvätt? 

Penningtvätt är en process där man avser att dölja intäkter från olaglig verksamhet och omvandla dem till legitima medel.

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för er?

Är ni en organisation med fler än 50 anställda? Då omfattas ni av den nya visselblåsarlagen.

Vad innefattar data- och informationssäkerhet?

Den ökade användningen av digitala enheter har gjort data- och informationssäkerhet till en absolut nödvändighet.

Vad är skillnaden mellan konfidentiell och anonym rapportering?

Konfidentiell och anonym rapportering ses ofta som synonymer, men det är två olika sätt att hantera visselblåsarrapporter.

Code of Conduct: Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod kan vara ett effektivt verktyg för att främja etiskt beteende och efterlevnad inom organisationen.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!