Vad är affärsetik och vad innebär det för företag?

Vad är affärsetik?

Affärsetik handlar om de moraliska principer och värden som styr beteendet hos individer och organisationer i affärsvärlden. Dessa principer kan inkludera ärlighet, integritet, rättvisa och ansvar. Följande fem punkter är viktiga att fundera på när vi pratar om affärsetik: Bygga förtroende och relationer Etiskt beteende är avgörande för att bygga förtroende och upprätthålla långsiktiga relationer […]

Implementera visselblåsarsystem i Sverige: 6 tips

Implementera visselblåsarsystem i Sverige.

Ett internt visselblåsarsystem i Sverige ska vara säkert att använda, garantera sekretess och hjälpa dig hantera rapporterna på ett tryggt och professionellt sätt. I den här artikeln får du våra 6 bästa tips för att implementera ett visselblåsarsystem där medarbetare kan rapportera om missförhållanden, och som uppfyller alla krav i lagen. Visselblåsare är till stor […]

Därför ska du hosta din visselblåsarlösning i Sverige

Européer i park: Hosta din visselblåsarlösning i Sverige (EU).

När det kommer till visselblåsning är en av grundstenarna trovärdighet. Man hanterar ofta känslig information, både uppgifter om anställda och om företaget. Frågan om skyddet för den enskildes integritet har blivit ännu mera aktuellt i och med dataskyddsförordningen GDPR samt ogiltigförklarandet av Privacy Shield (mer om detta nedan). Externa aktörer får under inga omständigheter kunna […]

Checklista: Så väljer du ett bra visselblåsarsystem

Så väljer du rätt visselblåsarsystem.

Hur väljer man ett bra visselblåsarsystem? Sveriges nya visselblåsarlag kräver att alla företag med 50 eller fler anställda implementerar säkra kanaler för intern rapportering. Man specificerar inte närmare hur kanalerna ska utformas, men ställer ett antal krav som ska uppfyllas. Många organisationer föredrar att välja ett externt visselblåsarsystem från en utomstående aktör för att enkelt […]

Skapa en bra visselblåsarpolicy

Skapa en bra visselblåsningspolicy.

Även om lagens krav varierar mellan olika länder är målet med att skapa en bra visselblåsarpolicy ändå det samma. Man vill skapa en företagskultur av tillit och förtroende, där medarbetarna också vågar lyfta fram de problem som finns. För att skapa en bra visselblåsarpolicy bör man Utbilda medarbetarna och övriga i företagets riktlinjer och policys […]

5 tips för efterlevnad av visselblåsarlagen

Efterlevnad av visselblåsarlagen: Personer arbetar i ett lager.

Är ni ett företag med fler än 50 arbetstagare och verksamma inom EU? Eller en kommun med fler än 10 000 invånare? Saknar ni en säker process som möjliggör rapportering av missförhållanden? Då behöver ni vidta åtgärder för att uppfylla kraven och nå efterlevnad av visselblåsarlagen och EU-direktivet om visselblåsning. Vi rekommenderar att inte vänta till […]

Så uppfyller ni kraven i visselblåsarlagen

Uppfyll tryggt kraven i visselblåsarlagen

Är ditt företag eller organisation verksamma inom EU med 50 eller fler arbetstagare, eller är din arbetsgivare en svensk kommun? Då omfattar EU:s visselblåsardirektiv er och ni måste uppfylla kraven i Sveriges lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Ni behöver säkerställa att ni har ett säkert system för visselblåsning som gör […]

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för er?

Visselblåsarlagen: Vad innebär den för din organisation?

Är ni ett företag eller organisation verksamma inom EU med 50 eller fler arbetstagare, eller är din arbetsgivare en svensk kommun? Då skar ni beakta EU:s direktiv om bättre skydd för visselblåsare och den svenska visselblåsarlagen. Ni behöver säkerställa att ni har ett säkert system för visselblåsning som gör det möjligt att rapportera om missförhållanden, […]

Ordlista för visselblåsning, del 2

Ordlista del 2: Visselblåsare och visselblåsning.

Bedrägeri, dataskydd, efterlevnad och kryptering. Ord som dessa och många fler dyker ofta upp när man pratar om visselblåsning och visselblåsarsystem. Vår ordlista tar upp några av de vanligaste termerna och förklarar vad de betyder. Detta är del två av ordlistan – här kan du läsa del ett. Offentlig visselblåsning Visselblåsare väljer att gå ut […]

Ordlista för visselblåsning, del 1

Ordlista del 1: Visselblåsare och visselblåsning.

Bedrägeri, dataskydd, efterlevnad och kryptering. Ord som dessa och många fler dyker ofta upp när man pratar om visselblåsning och visselblåsarsystem. Vår ordlista tar upp några av de vanligaste termerna och förklarar vad de betyder. Detta är del ett av ordlistan – här kan du läsa vidare i del två. Affärsetik En form av yrkesetik […]