Så uppfyller ni kraven i visselblåsarlagen

Uppfyll tryggt kraven i visselblåsarlagen

Är ditt företag eller organisation verksamma inom EU med 50 eller fler arbetstagare, eller är din arbetsgivare en svensk kommun? Då omfattar EU:s visselblåsardirektiv er och ni måste uppfylla kraven i Sveriges lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Ni behöver säkerställa att ni har ett säkert system för visselblåsning som gör […]

Vad innebär penningtvätt? 

Penningtvätt.

Penningtvätt är en process där man döljer intäkterna från olaglig verksamhet och omvandlar dem till legitima medel. Detta är ett stort hot eftersom det gör det möjligt för brottslingar att dra ekonomisk nytta av sin olagliga verksamhet. Ofta använder man dessa medel för att fortsätta begå brott. Det undergräver också det finansiella systemets integritet och […]

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för er?

Visselblåsarlagen: Vad innebär den för din organisation?

Är ni ett företag eller organisation verksamma inom EU med 50 eller fler arbetstagare, eller är din arbetsgivare en svensk kommun? Då skar ni beakta EU:s direktiv om bättre skydd för visselblåsare och den svenska visselblåsarlagen. Ni behöver säkerställa att ni har ett säkert system för visselblåsning som gör det möjligt att rapportera om missförhållanden, […]

Vad innefattar data- och informationssäkerhet?

Vad innebär informationssäkerhet?

Data- och informationssäkerhet (som också kallas cybersäkerhet) är en term man använder för att beskriva de åtgärder som organisationer använder för att skydda digital, känslig information från obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. I och med den ökade användningen av digitala enheter har data- och informationssäkerhet blivit en nödvändighet i dagens onlinevärld.   Informations- och datasäkerhet  är […]

Vad är skillnaden mellan konfidentiell och anonym rapportering?

Konfidentiell eller anonym rapportering.

När man diskuterar visselblåsning använder man ofta termerna ”konfidentiell” och ”anonym” som synonymer. Det handlar dock om två olika sätt att hantera rapporter om oetiska eller olagliga handlingar, som båda är skyddade enligt visselblåsarlagen. Det är viktigt att förstå att det finns skillnader mellan konfidentiell och anonym rapportering. Konfidentiell rapportering innebär att visselblåsarens identitet är […]

Code of Conduct: Vad är en uppförandekod?

Vad är en uppförandekod - Code of Conduct?

En uppförandekod är en uppsättning riktlinjer som beskriver organisationens förväntningar om ett etiskt beteende och efterlevnad av lagar och regler. Viktigt att tänka på när man ska upprätta en uppförandekod Etiska normer En uppförandekod fastställer de etiska normer som organisationen förväntar sig att anställda och personer i ledande ställning ska följa. Efterlevnad av lagar och […]

Vad innebär efterlevnad eller compliance för organisationen? 

Med efterlevnad (’compliance’, eng) avser man de åtgärder och processer som organisationer vidtar för att se till att man följer de lagar, förordningar och standarder som gäller.  5 viktiga punkter angående efterlevnad:  Vad är en ”compliance officer”?  Den engelska titeln saknar en direkt översättning, men personer som arbetar med compliance ansvarar för att se till […]

Vad är skillnaden mellan pseudonymisering och anonymisering?

Vad är pseudonymisering?

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två begrepp är att pseudonymisering gör det möjligt att använda uppgifterna för specifika ändamål men ändå skydda individens identitet. Anonymisering, å andra sidan, gör att man inte längre kan koppla uppgifterna till en specifik individ.   Vad är pseudonymisering?  Pseudonymisering är en process där man ersätter information som kan identifiera en […]

Vad är affärsetik och vad innebär det för företag?

Vad är affärsetik?

Affärsetik handlar om de moraliska principer och värden som styr beteendet hos individer och organisationer i affärsvärlden. Dessa principer kan inkludera ärlighet, integritet, rättvisa och ansvar. Följande fem punkter är viktiga att fundera på när vi pratar om affärsetik: Bygga förtroende och relationer Etiskt beteende är avgörande för att bygga förtroende och upprätthålla långsiktiga relationer […]

Implementera visselblåsarsystem i Sverige: 6 tips

Implementera visselblåsarsystem i Sverige.

Ett internt visselblåsarsystem i Sverige ska vara säkert att använda, garantera sekretess och hjälpa dig hantera rapporterna på ett tryggt och professionellt sätt. I den här artikeln får du våra 6 bästa tips för att implementera ett visselblåsarsystem där medarbetare kan rapportera om missförhållanden, och som uppfyller alla krav i lagen. Visselblåsare är till stor […]

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!