Vad innefattar data- och informationssäkerhet?

Vad innebär informationssäkerhet?

Data- och informationssäkerhet (som också kallas cybersäkerhet) är en term man använder för att beskriva de åtgärder som organisationer använder för att skydda digital, känslig information från obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. I och med den ökade användningen av digitala enheter har data- och informationssäkerhet blivit en nödvändighet i dagens onlinevärld.   Informations- och datasäkerhet  är […]

Vad är skillnaden mellan konfidentiell och anonym rapportering?

Konfidentiell eller anonym rapportering.

När man diskuterar visselblåsning använder man ofta termerna ”konfidentiell” och ”anonym” som synonymer. Det handlar dock om två olika sätt att hantera rapporter om oetiska eller olagliga handlingar, som båda är skyddade enligt visselblåsarlagen. Det är viktigt att förstå att det finns skillnader mellan konfidentiell och anonym rapportering. Konfidentiell rapportering innebär att visselblåsarens identitet är […]

Code of Conduct: Vad är en uppförandekod?

Vad är en uppförandekod - Code of Conduct?

En uppförandekod är en uppsättning riktlinjer som beskriver organisationens förväntningar om ett etiskt beteende och efterlevnad av lagar och regler. Viktigt att tänka på när man ska upprätta en uppförandekod Etiska normer En uppförandekod fastställer de etiska normer som organisationen förväntar sig att anställda och personer i ledande ställning ska följa. Efterlevnad av lagar och […]

Vad innebär efterlevnad eller compliance för organisationen? 

Med efterlevnad (’compliance’, eng) avser man de åtgärder och processer som organisationer vidtar för att se till att man följer de lagar, förordningar och standarder som gäller.  5 viktiga punkter angående efterlevnad:  Vad är en ”compliance officer”?  Den engelska titeln saknar en direkt översättning, men personer som arbetar med compliance ansvarar för att se till […]

Vad är skillnaden mellan pseudonymisering och anonymisering?

Vad är pseudonymisering?

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två begrepp är att pseudonymisering gör det möjligt att använda uppgifterna för specifika ändamål men ändå skydda individens identitet. Anonymisering, å andra sidan, gör att man inte längre kan koppla uppgifterna till en specifik individ.   Vad är pseudonymisering?  Pseudonymisering är en process där man ersätter information som kan identifiera en […]

Vad är affärsetik och vad innebär det för företag?

Vad är affärsetik?

Affärsetik handlar om de moraliska principer och värden som styr beteendet hos individer och organisationer i affärsvärlden. Dessa principer kan inkludera ärlighet, integritet, rättvisa och ansvar. Följande fem punkter är viktiga att fundera på när vi pratar om affärsetik: Bygga förtroende och relationer Etiskt beteende är avgörande för att bygga förtroende och upprätthålla långsiktiga relationer […]

Implementera visselblåsarsystem i Sverige: 6 tips

Implementera visselblåsarsystem i Sverige.

Ett internt visselblåsarsystem i Sverige ska vara säkert att använda, garantera sekretess och hjälpa dig hantera rapporterna på ett tryggt och professionellt sätt. I den här artikeln får du våra 6 bästa tips för att implementera ett visselblåsarsystem där medarbetare kan rapportera om missförhållanden, och som uppfyller alla krav i lagen. Visselblåsare är till stor […]

Därför ska du hosta din visselblåsarlösning i Sverige

Européer i park: Hosta din visselblåsarlösning i Sverige (EU).

När det kommer till visselblåsning är en av grundstenarna trovärdighet. Man hanterar ofta känslig information, både uppgifter om anställda och om företaget. Frågan om skyddet för den enskildes integritet har blivit ännu mera aktuellt i och med dataskyddsförordningen GDPR samt ogiltigförklarandet av Privacy Shield (mer om detta nedan). Externa aktörer får under inga omständigheter kunna […]

Checklista: Så väljer du ett bra visselblåsarsystem

Så väljer du rätt visselblåsarsystem.

Hur väljer man ett bra visselblåsarsystem? Sveriges nya visselblåsarlag kräver att alla företag med 50 eller fler anställda implementerar säkra kanaler för intern rapportering. Man specificerar inte närmare hur kanalerna ska utformas, men ställer ett antal krav som ska uppfyllas. Många organisationer föredrar att välja ett externt visselblåsarsystem från en utomstående aktör för att enkelt […]

Skapa en bra visselblåsarpolicy

Skapa en bra visselblåsningspolicy.

Även om lagens krav varierar mellan olika länder är målet med att skapa en bra visselblåsarpolicy ändå det samma. Man vill skapa en företagskultur av tillit och förtroende, där medarbetarna också vågar lyfta fram de problem som finns. För att skapa en bra visselblåsarpolicy bör man Utbilda medarbetarna och övriga i företagets riktlinjer och policys […]

Interaktiv Säkerhet