Interaktiv Säkerhets guider

Fördelar med att använda extern visselblåsartjänst

Företag, myndigheter eller organisationer kan välja mellan att ha en intern eller extern visselblåsartjänst. Några av de främsta anledningarna att välja en extern aktör är:

  • Öka möjligheterna till anonymitet och trygghet för den som väljer att rapportera.
  • En extern part kan även fungera som ombud mellan anmälaren och uppdragsgivaren för att få ut mer information kring ett ärende. På så sätt ökar chansen att kunna utreda ärendet på ett korrekt och effektivt sätt.
  • Arbetsgivaren visar att man tar problematiken på största allvar.

En extern visselblåsartjänst ger ett ännu tydligare intryck av att organisationen inte accepterar oegentligheter. Det kan i många fall leda till ökat förtroende hos de anställda och ett starkare varumärke.

Rädsla för att anmäla

En av fyra anställda upptäcker oegentligheter, men endast 52% av dem vågar tala om det Institute of Business Ethics

För de anställda kan en extern visselblåsartjänst med full anonymitet hos en tredje part kännas tryggt och ge full klarhet i vart man skall vända sig. Tyvärr är man som anställd ofta rädd att bli utfryst, trakasserad eller till och med avskedad. Detta är skäl som många gånger leder till att organisationens ledning inte får relevant och viktig information om oegentligheter eller missförhållanden.

Att använda en extern visselblåsartjänst

Med Interaktiv Säkerhet som tjänsteleverantör får man möjligheten att på ett bättre sätt erbjuda visselblåsaren anonymitet och sekretess. Dessutom får ni ta del av en systematiserad och kvalitetssäkrad process.

Vi kan även erbjuda personlig hantering via telefon och därmed leverera en hög tillgänglighet, dygnet runt. Vid behov kan vi agera ombud under utredningen och kommunicera anonymt med uppgiftslämnaren samt erbjuda återkoppling.

Över 100 företag inom alla tänkbara branscher använder vår visselblåsartjänst sedan drygt 10 år tillbaka. Vi hjälper dem att snabbt agera för att stoppa missförhållanden. Vår tjänst levereras med hög säkerhet och i överensstämmelse med den svenska visselblåsarlagen.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET GUIDER

Vad vill du läsa om nu…

Så uppfyller ni kraven i visselblåsarlagen

För att uppfylla kraven i visselblåsarlagen behöver ni ha ett säkert visselblåsarsystem för intern rapportering.

Vad innebär penningtvätt? 

Penningtvätt är en process där man avser att dölja intäkter från olaglig verksamhet och omvandla dem till legitima medel.

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för er?

Är ni en organisation med fler än 50 anställda? Då omfattas ni av den nya visselblåsarlagen.

Vad innefattar data- och informationssäkerhet?

Den ökade användningen av digitala enheter har gjort data- och informationssäkerhet till en absolut nödvändighet.

Vad är skillnaden mellan konfidentiell och anonym rapportering?

Konfidentiell och anonym rapportering ses ofta som synonymer, men det är två olika sätt att hantera visselblåsarrapporter.

Code of Conduct: Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod kan vara ett effektivt verktyg för att främja etiskt beteende och efterlevnad inom organisationen.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!