Interaktiv Säkerhets guider

Fördelar med att använda extern visselblåsartjänst

Företag, myndigheter eller organisationer kan välja mellan att ha en intern eller extern visselblåsartjänst. Några av de främsta anledningarna att välja en extern aktör är:

  • Öka möjligheterna till anonymitet och trygghet för den som väljer att rapportera.
  • En extern part kan även fungera som ombud mellan anmälaren och uppdragsgivaren för att få ut mer information kring ett ärende. På så sätt ökar chansen att kunna utreda ärendet på ett korrekt och effektivt sätt.
  • Arbetsgivaren visar att man tar problematiken på största allvar.

En extern visselblåsartjänst ger ett ännu tydligare intryck av att organisationen inte accepterar oegentligheter. Det kan i många fall leda till ökat förtroende hos de anställda och ett starkare varumärke.

Rädsla för att anmäla

En av fyra anställda upptäcker oegentligheter, men endast 52% av dem vågar tala om det Institute of Business Ethics

För de anställda kan en extern visselblåsartjänst med full anonymitet hos en tredje part kännas tryggt och ge full klarhet i vart man skall vända sig. Tyvärr är man som anställd ofta rädd att bli utfryst, trakasserad eller till och med avskedad. Detta är skäl som många gånger leder till att organisationens ledning inte får relevant och viktig information om oegentligheter eller missförhållanden.

Att använda en extern visselblåsartjänst

Med Interaktiv Säkerhet som tjänsteleverantör får man möjligheten att på ett bättre sätt erbjuda visselblåsaren anonymitet och sekretess. Dessutom får ni ta del av en systematiserad och kvalitetssäkrad process.

Vi kan även erbjuda personlig hantering via telefon och därmed leverera en hög tillgänglighet, dygnet runt. Vid behov kan vi agera ombud under utredningen och kommunicera anonymt med uppgiftslämnaren samt erbjuda återkoppling.

Över 100 företag inom alla tänkbara branscher använder vår visselblåsartjänst sedan drygt 10 år tillbaka. Vi hjälper dem att snabbt agera för att stoppa missförhållanden. Vår tjänst levereras med hög säkerhet och överensstämmelse med den svenska visselblåsarlagen.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET GUIDER

Vad vill du läsa om nu…

Gromning på sociala medier: Guide för föräldrar

Som förälder kan du göra en hel del för att förebygga att ditt barn råkar illa ut. Du kan också stärka och hjälpa om barnet blivit utsatt.

Så gör du om du utsätts för trakasserier på sociala medier

Vi har samlat våra bästa tips på vad du ska göra om du utsätts för näthat och trakasserier på sociala medier.

Implementera visselblåsarsystem i Sverige: 6 tips

Läs våra 6 tips om processen med att implementera ett visselblåsarsystem som medarbetarna vågar lita på.

Hur hanterar man näthat och trakasserier?

Rör man sig på nätet idag är det tyvärr vanligt att bli utsatt för det vi med ett samlingsnamn kallar för näthat.

Därför ska du hosta din visselblåsarlösning i Sverige

Efter Schrems II är det viktigare än någonsin att hosta din visselblåsarlösning i Sverige eller annat land inom EU/EES.

Så kan du ta bort ditt konto på TikTok

Om du känner dig klar med TikTok kan du välja mellan att ta bort ditt konto för alltid eller inaktivera det för en viss tid.

Interaktiv Säkerhet