Interaktiv Säkerhets guider

Fördelar med att använda extern visselblåsartjänst

Företag, myndigheter eller organisationer kan välja mellan att ha en intern eller extern visselblåsartjänst. Några av de främsta anledningarna att välja en extern aktör är:

  • Öka möjligheterna till anonymitet och trygghet för den som väljer att rapportera.
  • En extern part kan även fungera som ombud mellan anmälaren och uppdragsgivaren för att få ut mer information kring ett ärende. På så sätt ökar chansen att kunna utreda ärendet på ett korrekt och effektivt sätt.
  • Arbetsgivaren visar att man tar problematiken på största allvar.

En extern visselblåsartjänst ger ett ännu tydligare intryck av att organisationen inte accepterar oegentligheter. Det kan i många fall leda till ökat förtroende hos de anställda och ett starkare varumärke.

Rädsla för att anmäla

En av fyra anställda upptäcker oegentligheter, men endast 52% av dem vågar tala om det Institute of Business Ethics

För de anställda kan en extern visselblåsartjänst med full anonymitet hos en tredje part kännas tryggt och ge full klarhet i vart man skall vända sig. Tyvärr är man som anställd ofta rädd att bli utfryst, trakasserad eller till och med avskedad. Detta är skäl som många gånger leder till att organisationens ledning inte får relevant och viktig information om oegentligheter eller missförhållanden.

Att använda en extern visselblåsartjänst

Med Interaktiv Säkerhet som tjänsteleverantör får man möjligheten att på ett bättre sätt erbjuda visselblåsaren anonymitet och sekretess. Dessutom får ni ta del av en systematiserad och kvalitetssäkrad process.

Vi kan även erbjuda personlig hantering via telefon och därmed leverera en hög tillgänglighet, dygnet runt. Vid behov kan vi agera ombud under utredningen och kommunicera anonymt med uppgiftslämnaren samt erbjuda återkoppling.

Över 100 företag inom alla tänkbara branscher använder vår visselblåsartjänst sedan drygt 10 år tillbaka. Vi hjälper dem att snabbt agera för att stoppa missförhållanden. Vår tjänst levereras med hög säkerhet och överensstämmelse med den svenska visselblåsarlagen.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET GUIDER

Vad vill du läsa om nu…

Checklista: Hur hantera näthat?

Att hantera näthat är svårt. Följ vår checklista för att se hur du kan agera och vad du kan göra åt situationen.

Så kan du hantera en avliden anhörigs konto på sociala medier

Ofta finns våra nära och käras digitala profiler kvar, även efter att de har gått bort. I vår guide hjälper vi dig att hantera dem.

Så kan du hantera ditt konto på LinkedIn

På LinkedIn kan du använda olika inställningar eller välja att ta bort ditt konto helt.

Guide: Så skyddar du dina konton på sociala medier

Med några enkla, förebyggande insatser kan du hålla dina konton på sociala medier säkra och förhindra att de blir hackade.

Gromning på sociala medier: Guide för föräldrar

Som förälder kan du göra en hel del för att förebygga att ditt barn råkar illa ut. Du kan också stärka och hjälpa om barnet blivit utsatt.

Så gör du om du utsätts för trakasserier på sociala medier

Vi har samlat våra bästa tips på vad du ska göra om du utsätts för näthat och trakasserier på sociala medier.

Interaktiv Säkerhet