Interaktiv Säkerhet

Whistleblower

Så här utformar du en bra whistleblowingpolicy

Under åren som vi har arbetat har vi samlat på oss spetskunskap och erfarenhet som vi gärna vill dela med oss av. Här har vi samlat artiklar om whistleblowing och moderering som vi hoppas du kommer tycka är givande och intressanta.

Vår vision är att dessa texter ska hjälpa dig genom djungeln av visselblåsartjänster så att du kan hitta den bästa informationen anpassad till dig och gärna starta en diskussion med oss. 

TILLBAKA TILL BLOGGEN

Alla företag bör ha en whistleblowingpolicy. Men vad ska man tänka på när man utformar den? Vi har sammanställt fem punkter för att du ska kunna skapa en tydlig och lättanvänd policy som passar just din organisation.

Enkelhet och tydlighet

Först och främst måste policyn genomsyras av tydlighet och enkelhet så att alla berörda förstår samtliga delar. Whistleblowingfunktioner är omgivna av krångliga regler och lagar som måste förklaras på ett enkelt sätt. En tydlig policy hjälper de anställda att använda funktionen på ett korrekt sätt samtidigt som den minskar arbetet för ledningen och minskar risken att förvirring uppstår.

Verksamhetsanpassning

Det kan vara lätt att vilja skippa steget med att skräddarsy policyn till företaget och använda sig av ett färdigt koncept. Men Whistleblowingpolicyn fungerar bäst när den är anpassad till organisationen eller företaget och är integrerad i arbetsflödet. Utgå gärna från en färdig mall, men glöm inte att anpassa den utifrån vad din verksamhet behöver.

Formulering av syfte och bakgrund

Kom ihåg att det inte är självklart för alla vad en whistleblowingfunktion innebär, därför är det bra att förklara hur viktigt det är att funktionen tas på allvar och hur den påverkar arbetsplatsen. Var tydlig med vilka som omfattas av policyn och företagets ställningstagande för en skapa en öppen företagskultur.

Förklara anmälningsprocessen

Vilka olika sätt går det att rapportera oegentligheter på och hur används de? Vad kan man anmäla? Förklara skillnaden mellan interna och externa rapporteringsvägar om de finns och inkludera fackliga kontakter om det passar. Med tydlig kommunikation kan alla frågor besvaras inom policyn och minska ytterligare arbete. En självklar policy minskar även rädslan för att använda funktionen och gör att maximal effekt kan uppnås.

Uppföljning av ärenden

En utpräglad policy bör inkludera hur uppgiftslämnarna skyddas under rapportering. Även den som blir anmäld har rätt till en korrekt behandling och bör informeras så tidigt som möjligt i utredningsprocessen. Oavsett om anmälaren valt att vara anonym eller inte bör företaget försäkra att identitet och ärenden hanteras konfidentiellt. Att anmäla oegentligheter och brott mot företagets etiska regler ska vara säkert för den anställde och det ska vara lätt att uppfatta i policyn.