INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Årets Visselpipa 2021 till vårdanställda

Transparency International Sverige är en oberoende, ideell organisation som ingår i det globala nätverket Transparency International. Sedan TI grundades år 1993 har man arbetat med att sätta korruption på den internationella agendan och vuxit till att bli en internationell auktoritet inom områden som rör korruption. Styrelsen för TI Sverige beslöt år 2007 att instifta priset Årets visselpipa.

Priset delar man ut till personer eller organisationer som rapporterat om missförhållanden och visat stort civilkurage. Till exempel anställda som avslöjar korrupta förhållanden inom den egna verksamheten eller journalister som granskat och avslöjat missförhållanden. Bland tidigare mottagare av Årets Visselpipa finns bland annat de fyra läkare som visslade om Macchiarini-affären och de som rapporterade om IT-skandalen på Transportstyrelsen.

Årets Visselpipa-priset

I år går priset för Årets Visselpipa till de vårdanställda som avslöjade allvarliga missförhållanden inom vården. Stine Christophersen och Ingrid Leirnes blev båda utsatta för repressalier när de valde att offentligt kritisera sina arbetsplatser. Detta efter upprepade försök att uppmärksamma sina respektive arbetsgivare på brister i patientsäkerheten under Coronapandemin.

Trots att de båda fått betala ett högt personligt pris för sina insatser har det inte hindrat dem från att driva frågan vidare. De vill stå upp både för meddelarfriheten och rätten till en säker vård.

”Jag var rädd för att bli stämd”

Vårdbiträdet Stine Christophersen slog larm om brister i smittskyddet på Attendos äldreboende i Stockholm. Under våren 2020 dog flera personer på boendet när Covid-19 spreds inne på avdelningarna. På den första drabbade avdelningen dör sju av elva boende. Personalen saknar till en början helt skyddsutrustning och när de väl får munskydd måste man använda samma skydd tre dagar i rad. Det går inte att isolera de sjuka från de friska. Oron över de boende och den felaktiga informationen till anhöriga gör att Stine får nog. Stine ringer flera olika chefer men bristen på respons gör att hon ställer upp på en intervju i pressen.

Expressen publicerade en artikel där Stine vittnade om stora brister i verksamheten och efter publiceringen valde Attendo att agera – mot henne. Stine fick en skriftlig varning och blev anklagad för att ha varit illojal mot företaget och lämnat ut uppgifter. Varningen drog man tillbaka först när Attendo konfronterades med inspelningar av samtalen med Stine. Man har nu inlett en förundersökning om brott mot meddelarfriheten.

Stine vill förändra lojalitetsplikten som låg till grund för hennes varning, där man i värsta fall kan bli avskedad om man gör något som kan skada företagets verksamhet. Fackförbundet Kommunal har föreslagit en ny lag, en Lex Stine, för att det ska bli tydligt att meddelandefriheten är starkast och att man får påtala fel också i privatdrivna välfärdstjänster. Attendos vd Martin Tivéus har senare bett Cristophersen om ursäkt och meddelat att man inför en ”obligatorisk utbildning i uppförandekod och meddelandeskydd”. Stine Christophersen har också fått Civilkuragepriset till Björn Söderbergs minne år 2021.

”Det kändes som en bestraffning. Jag var helt chockad”

Ingrid Leirnes arbetade som medicinsk sekreterare på hälsocentralen i Bureå. I april 2020 frågade Ingrid i en sluten Facebook-grupp hur andra arbetsgivare såg på frånvaro i coronatider. Detta eftersom man på hennes arbetsplats ansåg att anställda kunde arbeta också med lindriga förkylningssymptom. Hon hade tidigare tagit upp frågan med sin närmaste chef, utan att få någon respons. Ingrid skrev också en insändare i lokaltidningen och ifrågasatte hur man kunde garantera patienternas säkerhet med de riktlinjer man hade.

Efteråt blev Ingrid kallad på möten med verksamhetscheferna, utskälld och förflyttad från sin arbetsplats. Ingrid tog hjälp av facket som lämnade in en framställan om tvisteförhandling. Senare begärde hon skadestånd för kränkande behandling, repressalier mot förtroendeman och grova brott mot yttrandefriheten.

Ingrid kände sig utfryst på arbetsplatsen men möttes tvärtom av stort stöd i samhället. Hon är idag tillbaka på sin gamla arbetsplats men med nya chefer, och har tackat ja till regionens bud på 65 000 kronor i skadestånd. Regionen har börjat utbilda sina chefer om meddelandefrihet och ännu återstår det för Justitiekanslern att besluta om det finns skäl att väcka åtal för tryck- och yttrandefrihetsbrott.


Genom att avslöja maktmissbruk hjälper visselblåsare samhället så att både offentliga och privata resurser används på det sätt som det är meningen. Gemensamt för visselblåsare är att de vågat visa på missförhållanden och oegentligheter, ofta på bekostnad av sin egen trygghet.

Vill du diskutera visselblåsarsystem för just ditt företag eller din organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning med egen webbplats för er visselblåsarfunktion. Kontakta oss så berättar vi mera!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!