INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Negativ inverkan av visselblåsarfunktion: 5 myter

Länge har företag varit skeptiskt inställda till att visselblåsarsystem. Man tänker sig att en visselblåsarfunktion kan ha en negativ inverkan på företagets rykte. Eller så tänker man att missnöjda anställda kommer att sända in massor av klagomål eller ogrundade rapporter.

Som tur är stämmer dessa farhågor inte. Om organisationen har ett effektivt internt visselblåsarsystem, kommer mycket få att vända sig till en extern kanal. Det har också visat sig att trots att en del anmälningar kanske blivit gjorda på felaktiga grunder, så försöker de flesta visselblåsare faktiskt att göra det som är rätt. Ett stort antal rapporter behöver inte heller vara en dålig sak. Det kan betyda att företaget har en hälsosam arbetskultur där anställda vågar lyfta upp problem till diskussion. Här nedan ska vi diskutera fem vanliga myter angående visselblåsning.

1. Visselblåsare skadar företagets rykte

Det kan stämma, om visselblåsaren väljer att vända sig direkt till medierna med sin information. Det är därför avgörande att ha bra interna rapporteringskanaler och uppmuntra anställda att använda dem. Förutsatt att man hanterar rapporterna på ett korrekt sätt kan de hjälpa företagets ledning att identifiera och åtgärda risker på ett tidigt stadium. Då minskar risken att problemet eskalerar och skadar företagets rykte.

2. Visselblåsare hamnar alltid i rätten

Förutsatt att visselblåsaren har anledning att tro att informationen var korrekt vid tidpunkten för rapporteringen är den rapporterande personen och alla som hjälpt honom eller henne skyddade av visselblåsarlagen som baserar sig på EU:s nya visselblåsardirektiv. Lagen gäller dock inte rapportering av information som rör nationell säkerhet eller försvar. 

3. Negativ inverkan av visselblåsarfunktion: Ogrundade klagomål på kollegor och chefer

En undersökning från 2019 med knappt 1 400 företag från Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Schweiz, visade att mindre än 9% av inskickade rapporter var inriktade på att skada andra individer inom företaget. Studien visade också att hälften av alla rapporter rörde efterlevnad av lagar, policyer och regler. Resten tog upp övriga problem inom företaget. Självfallet är det viktigt att framhålla när man implementerar ett visselblåsarsystem att kränkande rapporter inte är tillåtna och inte kommer att tolereras.

4. Om man implementerar ett visselblåsarsystem kommer man att drunkna i rapporter

I samma undersökning som ovan fick företagen i medeltal 52 rapporter per år. En annan studie från 2018 visade att organisationer tog i genomsnitt emot en rapport per 400 anställda per år. En större organisation kommer naturligtvis att ta emot fler anmälningar om missförhållanden än en mindre. Många rapporter kan betyda att det finns en hel del problem att adressera. Men ett stort antal rapporter behöver inte heller vara något dåligt. Det kan också betyda att arbetstagarna litar på visselblåsarsystemet och känner sig bekväma med att ta upp problem där.

På samma vis kan det kännas bra att få endast ett fåtal rapporter eftersom det ger en känsla av att allt fungerar väl inom organisationen. Det kan dock också indikera att visselblåsarsystemet inte fungerar som det var tänkt eller att medarbetarna inte litar på rapporteringskanalerna. Det kan också hända att de helt enkelt inte vet vart de kan vända sig för att rapportera missförhållanden på arbetsplatsen. Därför är det av största vikt att organisationen är transparent i sin kommunikation vad gäller rapporteringskanalerna och hanteringsprocessen, för att minska eventuell oro.

5. Kollegor kommer att hämnas på en visselblåsare

Om visselblåsaren väljer att uppge sitt namn eller sina kontaktuppgifter, måste arbetsgivaren hålla dessa hemliga. Om visselblåsarens identitet ändå skulle bli känd, är det enligt visselblåsarlagen arbetsgivarens ansvar att skydda personen från hämndaktioner. Det kan till exempel röra olika former av hot och mobbning.

Det är dock ett faktum att det kan vara svårt att komma åt och förhindra arbetsplatsmobbning. Därför är det viktigt att visselblåsaren har möjlighet att vara helt anonym i sin rapportering. Ett modernt, säkert visselblåsarsystem ger möjlighet att kommunicera helt anonymt med visselblåsaren för att få tilläggsuppgifter.


⮞ Läs också vår enkla guide i tre steg för att snabbt komma i gång med en visselblåsarfunktion. Vill ni snabbt ha ett fungerande, säkert visselblåsarsystem för er organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning för just era behov.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!