INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Visselblåsare har länge haft en negativ klang, men utgör en mycket viktig funktion i samhället eftersom det ofta är de som upptäcker oegentligheter och missförhållanden. I den här artikeln förklarar vi vad visselblåsning är och varför det är viktigt.

Vad är visselblåsning eller whistleblowing

Visselblåsning innebär att en person med insyn i ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen eller utomstående om att något oegentligt sker. Visselblåsaren är ofta (men inte alltid) en anställd eller tidigare anställd.

Syftet med visselblåsning är alltså att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det bästa sättet att göra detta på är genom en visselblåsarfunktion – att låta personer, helt anonymt, anmäla oegentligheter via en tredje part. Genom att ha ett visselblåsarsystem ökar chansen att tidigt upptäcka risker och kunna sätta in rätt åtgärder.

LÄS OCKSÅ: 6 tips för att optimera din visselblåsarfunktion

Svensk lag sedan 2016

Sedan år 2016 har Sverige haft en lag som ger förstärkt skydd för visselblåsare. Lagen innebar att arbetstagare som blivit utsatta för repressalier av sin arbetsgivare hade rätt till skadestånd. Detta gällde både privat och offentlig sektor. Lagens skydd gällde tidigare vid larm om allvarliga missförhållanden, det vill säga brott som kan ge fängelse. Detta innefattar bland annat bedrägerier, förskingring, mutor och miljöbrott.

Sveriges Riksdag har 29 september 2021 röstat ja till en ny lag om skydd av visselblåsare, som ersätter den tidigare lagen. Den svenska visselblåsarlagen är baserad på det nya EU-direktivet om bättre skydd för visselblåsare.

Du kan läsa mer om Sveriges visselblåsarlag och hur den påverkar din organisation här:

Nytt EU-direktiv 2021

Hittills har skyddet för visselblåsare varit fragmenterat, då endast 10 EU-länder haft en lagstiftning som omfattat skydd för visselblåsare. I en undersökning som kommissionen genomförde år 2017 uppskattade man att EU förlorar mellan 5,8 till 9,6 miljarder euro varje år bara inom offentlig upphandling, som en följd av det bristande skyddet för visselblåsare.

Därför har rådet nu antagit nya regler för att skydda visselblåsare. De nya reglerna gäller från och med 17 december 2021, och innebär att man skapar säkra kanaler för rapportering inom både privata och offentliga organisationer, samt ger visselblåsare ett långtgående skydd mot repressalier till följd av visselblåsning.

LÄS OCKSÅ: Ett nytt EU-direktiv om visselblåsning

Rädsla för repressalier

Just rädsla för repressalier är något som hindrar många anställda att berätta vad man sett. Genom att välja en extern lösning för organisationens visselblåsarsystem kan man skapa en trygghet för de som vill anmäla. Det signalerar också att ert företag/organisation inte accepterar oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. Trygghet är viktigt för alla både internt och för omvärlden.

Genom att ha ett visselblåsarsystem visar ni att ert företag har en hög etisk standard och genomsyras av transparens. Högt uppsatta värdefaktorer för alla företag och organisationer som eftersträvar genuin kvalitet i alla led.

LÄS OCKSÅ: 5 myter angående visselblåsarsystem

Vill du veta mer?

Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning som uppfyller alla krav enligt EU-direktivet och Sveriges lag. Läs mer om visselblåsning och kontakta oss för att diskutera en lösning för just din organisation.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Kända visselblåsare: Dieselgate - avgasbluffen hos Volkswagen

Hur kan det gå när man hanterar en visselblåsare felaktigt? Volkswagens "dieselgate".

Skydda dina anställda mot sexuella trakasserier

Om en anställd blir utsatt för sexuella trakasserier har du som arbetsgivare ett stort ansvar.

Kända visselblåsare: Penningtvättsskandalen i Danske Bank

Hur kan det gå när man hanterar en visselblåsare felaktigt? Kunde Danske Bank agerat annorlunda?

Interaktiv Säkerhet