INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Visselblåsare har länge haft en negativ klang, men utgör en mycket viktig funktion i samhället eftersom det ofta är de som upptäcker oegentligheter och missförhållanden. I den här artikeln förklarar vi vad visselblåsning är och varför det är viktigt för samhället.

Artikeln är uppdaterad i januari 2023.

Vad är visselblåsning eller whistleblowing?

Visselblåsning betyder att en person med insyn i ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen eller utomstående om att något oegentligt sker. Visselblåsaren är ofta (men inte alltid) en anställd eller tidigare anställd.

Syftet med visselblåsning är alltså att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det bästa sättet att göra detta på är genom en visselblåsarfunktion. På så sätt kan individer, anonymt och konfidentiellt, anmäla oegentligheter via en oberoende part. Genom att ha ett visselblåsarsystem ökar chansen att man tidigt kan upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder.

LÄS OCKSÅ: 6 tips för att optimera din visselblåsarfunktion

Visselblåsning har funnits i svensk lag sedan 2016

Sedan år 2016 har Sverige haft en lag som ger förstärkt skydd för visselblåsare. Lagen innebar att arbetstagare som blivit utsatta för repressalier av sin arbetsgivare hade rätt till skadestånd. Detta gällde både privat och offentlig sektor. Tidigare gällde lagens skydd vid larm om allvarliga missförhållanden, det vill säga brott som kan ge fängelse. Detta innefattar bland annat bedrägerier, förskingring, mutor och miljöbrott.

Sveriges nya visselblåsarlag gäller från och med 17 december 2021

Sveriges Riksdag röstade den 29 september 2021 ja till en ny lag om skydd av visselblåsare, som ersätter den tidigare lagen. Den svenska visselblåsarlagen är baserad på EU:s direktiv om bättre skydd för visselblåsare.

Du kan läsa mer om Sveriges visselblåsarlag och hur den påverkar din organisation här:

Nytt EU-direktiv om visselblåsning kom 2021

Skyddet för visselblåsare har tidigare varit fragmenterat och otillräckligt, då endast 10 EU-länder haft en lagstiftning som omfattat skydd för visselblåsare. I en undersökning som kommissionen genomförde år 2017 uppskattade man att EU förlorar mellan 5,8 till 9,6 miljarder euro varje år bara inom offentlig upphandling, som en följd av det bristande skyddet för visselblåsare.

Därför antog man nya regler för att skydda visselblåsare. De nya reglerna gäller inom unionen från och med 17 december 2021. Visselblåsardirektivet innebär att man skapar säkra kanaler för rapportering inom både privata och offentliga organisationer, samt ger visselblåsare ett långtgående skydd mot repressalier till följd av visselblåsning.

LÄS OCKSÅ: Ett nytt EU-direktiv om visselblåsning

Rädsla för repressalier

Just rädsla för repressalier är något som hindrar många anställda att berätta vad man sett. Genom att välja en extern lösning för organisationens visselblåsarsystem kan man skapa en trygghet för de som vill anmäla. Det signalerar också att ert företag/organisation inte accepterar oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. Trygghet är viktigt för alla både internt och för omvärlden.

Genom att ha en tjänst för visselblåsning visar ni att ert företag har en hög etisk standard och genomsyras av transparens. Högt uppsatta värdefaktorer för alla företag och organisationer som eftersträvar genuin kvalitet i alla led.

LÄS OCKSÅ:

Vill du veta mer?

Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning som uppfyller alla krav enligt EU-direktivet och Sveriges lag. Läs mer om visselblåsning eller kontakta oss för att diskutera en lösning för just din organisation.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Kända visselblåsare: Karin Törnqvist betalade ett högt pris

Karin blev folkets hjältinna, men fick också uppleva repressalier efter visselblåsningen om maktmissbruk inom Göteborgs Energi.

10 anledningar att satsa på visselblåsning

Nytt år och nya möjligheter! Läs mer om 10 viktiga anledningar till att satsa på visselblåsning under 2023.

Kända visselblåsare: Så avslöjades Cambridge Analytica-skandalen på Facebook

Cambridge Analytica-skandalen på Facebook kom att förändra synen på visselblåsare på många sätt.

Interaktiv Säkerhet