Interaktiv Säkerhet

Whistleblower

Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Under åren som vi har arbetat har vi samlat på oss spetskunskap och erfarenhet som vi gärna vill dela med oss av. Här har vi samlat artiklar om whistleblowing och moderering som vi hoppas du kommer tycka är givande och intressanta.

Vår vision är att dessa texter ska hjälpa dig genom djungeln av visselblåsartjänster så att du kan hitta den bästa informationen anpassad till dig och gärna starta en diskussion med oss. 

TILLBAKA TILL BLOGGEN

Visselblåsare har länge haft en negativ klang, men utgör en mycket viktig funktion i samhället eftersom det ofta är de som upptäcker oegentligheter och missförhållanden. I den här artikeln förklarar vi vad visselblåsning är och varför det är viktigt.

Visselblåsning, eller whistleblowing, innebär att en anställd inom ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker.

Syftet med visselblåsning är alltså att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det bästa sättet att göra detta på är genom en visslarfunktion - dvs att anställda kan, helt anonymt, anmäla oegentligheter via tredje part. Genom att ha ett visslarsystem ökar chansen att tidigt upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder.

LÄS OCKSÅ: 6 tips för att optimera din visselblåsarfunktion

Sedan 2016 finns en ny lag som ger förstärkt skydd för visselblåsare. Lagen innebär att arbetstagare som utsätts för repressalier av sin arbetsgivare har rätt till skadestånd. Detta gäller både för privat och offentlig sektor. Skyddet gäller vid larm om allvarliga missförhållanden, dvs brott som kan ge fängelse. Detta innefattar bland annat bedrägerier, förskingring, mutor och miljöbrott.

Just rädsla för repressalier är något som hindrar många anställda att berätta vad man sett. Genom att välja en extern lösning för sin visslarfunktion kan man skapa en trygghet för de som vill anmäla. Det signalerar också att ert företag/organisation inte accepterar oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. Trygghet är viktigt för alla både internt och för omvärlden.

Genom att ha ett visslarsystem visar ni att ert företag har hög etiskt standard och genomsyras av transparens. Högt uppsatta värdefaktorer för alla företag och organisationer som eftersträvar genuin kvalitet i alla led.


Interaktiv Säkerhet erbjuder visselsystem i färdiga paketeringar som vi av erfarenhet vet täcker de flestas behov, men självklart kan vi även skräddarsy en lösning för just er verksamhet.

Kontakta oss för mer information på: 
info@whistleblower.se eller 0340-69 56 02