INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Idag får Sverige en ny lag om skydd för visselblåsare

Idag, 17 december 2021, träder en ny lag om skydd för visselblåsare i kraft i Sverige och samtidigt införlivar man EU:s visselblåsardirektiv (2019/1937) i svensk lagstiftning.

Visselblåsarlagen innebär bland annat:

  • Att skyddet för visselblåsare kommer att omfatta fler personer
  • Krav på verksamhetsutövare med 50 eller fler anställda att inrätta interna rapporteringskanaler
  • En ordning för hur man ska ta hand om rapporter om missförhållanden
  • Att sekretess ska gälla för alla uppgifter om visselblåsares identitet

Du kan läsa mera om den svenska visselblåsarlagen här!

Kravet på att inrätta interna rapporteringskanaler/visselblåsarkanaler gäller från och med:

  • 17 juli 2022 för offentliga organisationer och privata verksamhetsutövare med 250 eller fler arbetstagare.
  • 17 december 2023 för privata verksamhetsutövare med 50 till 249 arbetstagare.

Vi rekommenderar naturligtvis inte att ni väntar till sista minuten med att se över organisationens visselblåsarlösning. Om ni saknar en säker, anonym process som möjliggör rapportering av oegentligheter och missförhållanden, bör ni redan nu börja vidta åtgärder för att implementera ett bra visselblåsarsystem.

Välj en komplett och användarvänlig lösning

Interaktiv Säkerhet har säkrat anonymitet för visselblåsare och hanterat känslig information på ett tryggt sätt i över 10 år. Vi kan erbjuda en komplett visselblåsarlösning med rapportering via webb och telefon samt mottagartjänst dygnet runt. Vårt system är inte bara användarvänligt och enkelt att administrera, utan håller naturligtvis högsta säkerhetsnivå och dessutom är all information lagrad på svenska servrar.

Läs gärna också våra andra guider till visselblåsarlagen:


Vill du ta reda på mera om hur den nya lagen påverkar just ditt företag eller din organisation? Kontakta Interaktiv Säkerhet för att diskutera rätt visselblåsarlösning för er och få en gratis demo.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Uppmuntra rapportering av oegentligheter genom belöningssystem för visselblåsare

Olika typer av belöningssystem kan göra människor mer benägna att dela med sig av information om missförhållanden. 

Hur kan organisationen skydda visselblåsare från repressalier?

Genom proaktiva åtgärder kan man lättare skydda visselblåsare mot repressalier.

Lista: Tio kända visselblåsare genom tiderna 

Här kan du läsa om tio mycket uppmärksammade visselblåsarfall genom tiderna.

Interaktiv Säkerhet