INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Myndigheter: Externa visselblåsarfunktioner

Enligt den nya visselblåsarlagen som träder i kraft samtidigt som EU:s nya direktiv om visselblåsning den 17 december 2021, ska det bli möjligt att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen både via organisationens interna visselblåsarsystem, och via externa visselblåsarfunktioner som utsedda myndigheter blir skyldiga att upprätthålla.

Regeringen har nu beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarkanaler för att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom sina respektive ansvarsområden. Se hela listan på myndigheter här nedan.

Regeringen har även beslutat att utse Arbetsmiljöverket till särskilt behörig för att hantera de rapporter som inte omfattas av någon annan myndighets ansvarsområde, samt tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till kravet på interna visselblåsarlösningar enligt visselblåsarlagen.

Följande myndigheter har utsetts av regeringen för att inrätta och hantera externa visselblåsarfunktioner:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen

Läs mer om den svenska lagen för bättre skydd av visselblåsare här.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Kända visselblåsare: Karin Törnqvist betalade ett högt pris

Karin blev folkets hjältinna, men fick också uppleva repressalier efter visselblåsningen om maktmissbruk inom Göteborgs Energi.

Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Syftet med visselblåsning är att upptäcka allvarliga missförhållanden. Det bästa sättet är genom en visselblåsarfunktion.

10 anledningar att satsa på visselblåsning

Nytt år och nya möjligheter! Läs mer om 10 viktiga anledningar till att satsa på visselblåsning under 2023.

Interaktiv Säkerhet