INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Myndigheter: Externa visselblåsarfunktioner

Enligt den nya visselblåsarlagen som träder i kraft samtidigt som EU:s nya direktiv om visselblåsning den 17 december 2021, ska det bli möjligt att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen både via organisationens interna visselblåsarsystem, och via externa visselblåsarfunktioner som utsedda myndigheter blir skyldiga att upprätthålla.

Regeringen har nu beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarkanaler för att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom sina respektive ansvarsområden. Se hela listan på myndigheter här nedan.

Regeringen har även beslutat att utse Arbetsmiljöverket till särskilt behörig för att hantera de rapporter som inte omfattas av någon annan myndighets ansvarsområde, samt tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till kravet på interna visselblåsarlösningar enligt visselblåsarlagen.

Följande myndigheter har utsetts av regeringen för att inrätta och hantera externa visselblåsarfunktioner:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen

Läs mer om den svenska lagen för bättre skydd av visselblåsare här.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Uppmuntra rapportering av oegentligheter genom belöningssystem för visselblåsare

Olika typer av belöningssystem kan göra människor mer benägna att dela med sig av information om missförhållanden. 

Hur kan organisationen skydda visselblåsare från repressalier?

Genom proaktiva åtgärder kan man lättare skydda visselblåsare mot repressalier.

Interaktiv Säkerhet