INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Myndigheter: Externa visselblåsarfunktioner

Enligt den nya visselblåsarlagen som träder i kraft samtidigt som EU:s nya direktiv om visselblåsning den 17 december 2021, ska det bli möjligt att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen både via organisationens interna visselblåsarsystem, och via externa visselblåsarfunktioner som utsedda myndigheter blir skyldiga att upprätthålla.

Regeringen har nu beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarkanaler för att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom sina respektive ansvarsområden. Se hela listan på myndigheter här nedan.

Regeringen har även beslutat att utse Arbetsmiljöverket till särskilt behörig för att hantera de rapporter som inte omfattas av någon annan myndighets ansvarsområde, samt tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till kravet på interna visselblåsarlösningar enligt visselblåsarlagen.

Följande myndigheter har utsetts av regeringen för att inrätta och hantera externa visselblåsarfunktioner:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen

Läs mer om den svenska lagen för bättre skydd av visselblåsare här.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!