INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Kundcase: Bilprovningen

Aktiebolaget Svensk bilprovning jobbar sedan 1963 med trafiksäkerhet och är idag Sveriges ledande företag inom fordonsbesiktning med runt 100 stationer från Skurup till Gällivare. Inom företaget jobbar ca 550 anställda. I vårt kundcase berättar Ingrid Appelberg, HR Chef, varför Bilprovningen valde att implementera en visselblåsartjänst från Interaktiv Säkerhet.

Varför var det viktigt för er att implementera en visselblåsartjänst? 

Dels för att det är ett krav enligt Visselblåsarlagen och för att det känns seriöst att erbjuda detta till våra medarbetare. Men också för att det för oss är helt nödvändigt att kunna rapportera till en utomstående, oberoende part som Interaktiv Säkerhet.

Vad ser ni som de viktigaste kraven eller förväntningarna på Bilprovningen som börsbolag, när det kommer till visselblåsning och compliance? 

För oss är det viktigt att se till att vi har en seriös rutin kring allt som gäller visselblåsning, och att vi samlar upp så mycket information som möjligt avseende oegentligheter.

Hur jobbar ni i er organisation med att skapa en positiv och öppen företagskultur? 

Vi jobbar med att försöka vara tydliga och att från centralt håll kommunicera mycket och på olika sätt. Vi försöker även styra kommunikationen så att den är samstämmig i hela organisationen.

Hur har samarbetet med Interaktiv Säkerhet fungerat?

Jag var inte själv med i valet av leverantör men upplever att samarbetet har varit smidigt och tydligt. Vi hade en mycket smidig process vid senaste uppdateringen av rutiner.


Du kan läsa mer om Bilprovningen på deras hemsida. Har du frågor rörande Interaktiv Säkerhets kundcase, eller vill du höra mer om en säker visselblåsarlösning? Boka en gratis demo för att se hur vi kan hjälpa er att uppfylla visselblåsarlagen.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Så kan du förebygga mobbning på arbetsplatsen

Mobbning är påfrestande för den som utsätts och skadligt för hela arbetsplatsen. Här får du konkreta, förebyggande tips.

Minska tystnadskulturen på din arbetsplats – så gör du

En tystnadskultur innebär att problem tystas ner på grund av en oro för att lyfta kritik eller påtala missförhållanden.

Kända visselblåsare: Dieselgate - avgasbluffen hos Volkswagen

Hur kan det gå när man hanterar en visselblåsare felaktigt? Volkswagens "dieselgate".

Interaktiv Säkerhet