INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Gemensam visselblåsarlösning inte tillräcklig för koncerner

Besvikelsen är stor hos de internationella koncerner som redan har en gemensam visselblåsarlösning för företagsgruppen. Det är inte tillräckligt enligt EU:s visselblåsardirektiv. Man kräver att privata organisationer med 50 eller fler anställda inför egna rapportkanaler och processer för intern visselblåsning.

En gemensam visselblåsarlösning för företagskoncerner räcker inte

Europeiska kommissionen har för första gången kommit med riktlinjer för tolkning av direktivet. Detta som ett svar på ett gemensamt brev från branschorganisationer i flera olika medlemsländer. Enligt kommissionen gör EU-direktivet om visselblåsning det tydligt att alla organisationer med 50 eller fler anställda ska ha ett eget, internt rapportsystem. Direktivet förbjuder inte gemensamma, centraliserade visselblåsarlösningar på koncernnivå. Dock kan de endast existera parallellt med rapportsystem på varje enskilt företags nivå.  

Kommissionen motiverar sin tolkning med att systemet är mera effektivt om man hanterar problemen på den företagsnivå där rapporten mottogs, och med de olika nationella lagkrav som kommer att ställas.

Att dela resurser är tillåtet i begränsad utsträckning

För mindre dotterbolag med mellan 50 och 249 anställda kommer det fortfarande att vara möjligt att använda moderbolagets resurser för att utreda en visselblåsarrapport. Det är under förutsättning att följande villkor gäller:

  • Dotterbolagets visselblåsarkanaler måste vara fungerande och tillgängliga
  • Visselblåsaren måste tydligt bli informerad om vem inom moderbolaget som kommer att få tillgång till rapporten för att genomföra utredningen, och ge sitt tillstånd till detta.
  • Ansvaret för att upprätthålla sekretessen, ge visselblåsaren feedback i ärendet och vidta nödvändiga åtgärder kvarstår hos dotterbolaget.

Om visselblåsaren motsätter sig att moderbolaget utreder rapporten, ska han eller hon alltid kunna begära att visselblåsningen utreds i dotterbolagets visselblåsarsystem.

Inga undantag för företag med 250+ anställda

Större bolag med 249 eller fler anställda kan inte dela på resurserna för utredningen. Enligt EU-kommissionens åsikt måste varje sådant företag ha ett eget internt visselblåsarsystem som har tillräckligt med kapacitet för att ta hand om inkomna rapporter från början till slut. En gemensam, centraliserad visselblåsarlösning för koncerner kan existera parallellt med den företagsspecifika lösningen, men inte ersätta den.

Hantering av visselblåsarfall som rör hela företagskoncernen

Det kan finnas situationer där en visselblåsarrapport indikerar att missförhållandet rör hela koncernen. I dessa fall är den effektivaste lösningen att utreda rapporten på moderbolagsnivå. Det kan handla om strukturella problem inom koncernen eller flera koncernbolag, där det bolag som mottog rapporten inte har kompetensen att lösa problemet. I detta fall bör man informera visselblåsaren på förhand och fråga om hen godkänner överföringen av ärendet.

Det kan dock innebära en risk, eftersom visselblåsaren också har möjligheten att dra tillbaka sin rapport och i stället skicka in en rapport via externa kanaler till berörd myndighet.

Därmed riskerar koncernen att förlora kontrollen över ärendet. Man står då inför möjlig skada på sitt rykte, utdragna rättstvister, höga kostnader, materiella förluster och andra negativa konsekvenser.

Koncerner kan behöva uppdatera sina gemensamma visselblåsarlösningar

För många internationella organisationer kommer EU-kommissionens tolkning av visselblåsardirektivet som en överraskning. Ett centraliserat visselblåsarsystem har många fördelar. Man kan bland annat mera effektivt utnyttja resurser och erfarenheter, hanteringen av visselblåsarrapporter blir konsekvent och mera effektiv medan man håller kostnaderna nere.

Många företag hoppas därför att man i nationella visselblåsningslagar ska välja att bortse från kommissionens tolkning (som inte är bindande) i implementeringen av direktivet. Men att avvika från EU-direktivet innebär alltid en risk. Det är möjligt att visselblåsaren väljer att använda rätten att vända sig direkt till en extern rapportkanal. Detta är förstås sällan i organisationens intresse.

 Det är därför en bra idé för organisationer som idag inte uppfyller kraven i visselblåsardirektivet att se över visselblåsarlösningarna. Man måste vid behov kunna hantera visselblåsarrapporter separat i varje koncernbolag. Det är möjligt även för mindre organisationer att implementera ett kostnadseffektivt och proportionellt visselblåsarsystem. För mindre koncernbolag finns fortfarande möjligheten att dela resurser för utredning av rapporterna. Ibland är det mest kostnadseffektiva alternativet att köpa in visselblåsarsystemet eller –tjänsten från en extern leverantör.


Interaktiv Säkerhet har levererat säkra och anonyma visselblåsarsystem i mer än 10 år. Vi hjälper er gärna att hitta en lämplig lösning för er organisation. Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte med demo!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!