INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

4 steg till för att säkra och skydda ditt företag

OBS! Artikeln är publicerad år 2019.
Vi läser i tidningarna om korruptionsskandaler med mutor och fiffel och tänker att ”det där händer aldrig hos oss”. Men kan du vara säker på det? I två artiklar hjälper vi dig att skydda och säkra ditt företag mot denna typ av skandaler. Det här är del två av två.

Ifall du missat första delen hittar du den här.

Steg 5 – Öka kunskapen om korruption och oegentligheter

Som vi skrev i förra artikeln är en rutin inte till någon hjälp om ingen följer den. Se därför till att kommunicera ut företagets rutiner och policydokument till alla medarbetare. Genomför utbildningar i säkerhetstänk och se till att öka medvetenheten kring dessa situationer. Det handlar inte om att bygga en angivarverksamhet, utan att gemensamt hjälpa varandra uppmärksamma felaktigheter och risker. Man ska på så sätt sträva efter att stärka det gemensamma skyddet mot korruption och skandaler.

Steg 6 – Genomför uppföljningar

Utvecklingen går rasande snabbt, och allt eftersom verksamheten fortlöper dyker också nya risker och hot upp. Se därför till att löpande följa upp rutiner så att de är aktuella och efterföljs på rätt sätt. Här handlar det bland annat om att fortsätta med kontroller och hela tiden utvärdera de rutiner som finns på plats för att skydda och säkra ditt företag.

Steg 7 – Underlätta för tipsare och visselblåsare

Upprätta rutiner för att anmäla oegentligheter som medarbetare uppmärksammar. Finns det möjlighet att anonymt tipsa om saker som pågår? Vem är det som följer upp ärendet? En medarbetare som vill anmäla sin chef för fiffel lär inte göra det om det är chefen som är ansvarig för uppföljningen. Se därför till att det är lätt att rapportera ärenden. Ha också en utvald grupp som ansvarar för uppföljningen så att inget faller mellan stolarna eller blir undanskuffat för att undvika upptäckt.

Steg 8 – Gör det tydligt att man inte tolererar korruption och brott

Företaget måste ha öppenhet och transparens kring hur man hantera denna typ av ärenden, och man ska givetvis polisanmäla alla brott. Oavsett om det gäller en anställd eller en samarbetspartner som begår brott eller försöker fiffla måste företaget visa att man inte tolererar detta. Alla sådana försök kommer att bli bestraffade i laga ordning utan försök till försoning eller förlikning. Om inte medarbetarna har tilltro till företagets sätt att hantera situationer kommer det öppna upp dörren för att fler begår brott och därmed raserar lojaliteten. Ett förlorat förtroende för företaget kommer dessutom ta mycket lång tid att bygga upp igen. Det kommer att kosta betydligt mer i längden än att tydligt ta ställning redan i första läget.


Förhoppningsvis har du nu stenkoll på verksamheten och håller på att bygga ett skydd som är både effektivt, tydligt kommunicerat och ständigt uppdaterat. Det handlar i grunden om att varje medarbetare dagligen bidrar till att bedriva verksamheten på ett sätt som inte öppnar upp luckor i säkerheten. Hjälp medarbetarna att hjälpa såväl varandra som företaget. På så vis kommer både anställda, kunder och leverantörer veta att det här är ett företag som går att lita på.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!