Interaktiv Säkerhet

Whistleblower

Whistleblower

Whistleblower Small

Whistleblower Small är vår egenadministrerade systemlösning för whistleblowing. Ni som kund äger här hela ärendehanteringsprocessen och vi på Interaktiv Säkerhet agerar ren systemleverantör. 

I grundpaketet är detta en lösning på svenska, men andra språk kan erbjudas som tillägg. Grundpriset ligger på 2 000 SEK/månad och gäller då organisationer med upp till 500 anställda. Självklart kan vi även erbjuda tjänsten för större företag, och vi offererar då en tilläggskostnad. 

I tjänsten ingår möjlighet att anmäla ärenden via det SSL-krypterade webbformulär som tillhör tjänsten. Ni som kund får också en egen subdomän under whistleblower.se där er anmälningsportal ligger. På portalen samlar vi all information som är kopplad till tjänsten och där finns också möjlighet för uppgiftslämnaren att anonymt logga in och följa sitt ärendes status. 

Utöver detta ingår även åtkomst till vårt ärendehanteringssystem där alla inkommande ärenden administreras. Antal administratörer med tillgång till systemet är obegränsat men bör av säkerhetsskäl och i enlighet med PuL hållas på en begränsad nivå. I ärendehanteringssystemet hanteras även återkoppling till uppgiftslämnaren. 

För mer information om vårt paket Whistleblower Small vänligen kontakta oss på info@whistleblower.se eller 0340-69 56 02.

  • Egenadministrerad systemlösning
  • Egen subdomän
  • Anmälningsportal inklusive logotype
  • Ärendehanteringssystem
  • Krypterat webbformulär för anmälningar
  • Svenska
  • Obegränsat antal ärenden
  • Statistik
  • Upp till 500 anställda
  • Utökade språkalternativ offereras