Interaktiv Säkerhet

Whistleblower

Whistleblower

Om Whistleblowing

Whistleblowing, eller visselblåsning på svenska, innebär att en anställd inom ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker. Termen gäller även när en utomstående rapporterar.

En formell whistleblowingfunktion kan tidigt uppmärksamma risker som exempelvis:

  • Bedrägerier eller ekonomisk brottslighet
  • Mutor eller korruption
  • Allvarliga säkerhetsbrister
  • Miljöbrott
  • Läckande av känslig information
  • Allvarliga tjänstefel

Syftet med ett visslarsystem

Syftet med whistleblowing är att upptäcka allvarliga oegentligheter på arbetsplatsen. Genom att ge de anställda en möjlighet att helt anonymt anmäla via tredje part ökar man också chansen för att på ett tidigt stadium upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder.

En väl fungerande whistleblowingpolicy med tydliga riktlinjer för hur personalen kan slå larm har stor chans att minimera de risker som allvarligt kan skada företaget, organisationen eller myndigheten.

Några huvudpunkter kring ett visslarsystem brukar vara: 

  • Att skapa möjlighet att påtala allvarliga oegentligheter som exempelvis korruption, mutor och jäv 
  • Ett effektivt sätt att förebygga risker inom verksamheten, och en möjlighet att lösa problem i ett tidigt skede 
  • En alternativ kanal som ett komplement till att anmäla till sin närmsta chef, eller vid rädsla för repressalier 
  • Först och främst för de anställda inom organisationen, men kan även utökas till övriga intressenter och allmänheten 

visselpipa

En förebyggande åtgärd

Whistleblowing kan ha en avskräckande effekt eftersom man från ledningens sida visar att man ger frågan hög prioritet och inte tolererar oegentligheter inom organisationen. En genomarbetad och väl fungerande whistleblowingfunktion kan på så sätt även vara en förebyggande åtgärd.

Möjlighet att anmäla via telefon

För att göra whistleblowingfunktionen extra stark rekommenderas det att den som larmar även ska ha möjlighet att lämna sin anmälan via telefon. Detta eftersom alla inte känner sig trygga med, eller kan lämna en anmälan via en dator.

På grund av det faktum att den som ringer ofta kan vara både upprörd och orolig, måste den som hanterar samtalet hela tiden agera med diskretion och hänsyn. Under samtalet bör uppringaren tas genom en noggrant utarbetad process med en hel del öppna frågor (vem, vad, när, hur, varför etc.) för att utvinna så mycket information om problemet som möjligt.

Interaktiv Säkerhet Helpline

Vår tjänst innebär en IT-lösning och, för att förstärka funktionen, finns även möjligheten att anmäla per telefon. 

En telefontjänst ger även möjlighet till att anmäla på flera språk (i nuläget svenska, norska, danska, finska och engelska) eller om man är synskadad. Självklart finns möjligheten att ha linjen öppen även under kvällar och helger, 24 timmar om dygnet och 365 dagar per år. Varje kund får ett eget telefonnummer till Helplinefunktionen. Samtalen är helt konfidentiella och spelas inte in. Anmälaren får ett unikt ärendenummer och kan därmed komplettera sina uppgifter liksom få vidare information av sitt ärende.

Hos oss får den som ringer vägledning av rutinerad personal som har stor vana av att hantera människor. Det kan vara både nervöst och jobbigt att lämna ut känsliga uppgifter men våra medarbetare är kunniga och vidareutbildas regelbundet för att på ett professionellt sätt kunna stötta dem som ringer in.

Gå till nästa sida - Externt ombud