Interaktiv Säkerhet

Whistleblower

Whistleblower

Whistleblower Medium

Whistleblower Medium är vår mest använda lösning för whistleblowing. Denna paketering är heltäckande och samtidigt flexibel, där ni som kund tillsammans med Interaktiv Säkerhet hanterar inkommande ärenden.

I en standarduppsättning gör Interaktiv Säkerhet en första kontroll av alla inkommande ärenden. Detta görs utifrån en förutbestämd instruktion eller riktlinje. Bedämning kan t.ex göras utifrån PuL eller personrelaterat innehåll. Efter att ärendet bedömts rapporterar Interaktiv Säkerhet vidare till utvalda kontaktpersoner hos er som kund. Beroende på ärendets art kan det rapporteras till olika personer. 

I grundpaketet är detta en lösning på svenska, men andra språk kan erbjudas som tillägg. Grundpriset ligger på 3 200 SEK/månad och gäller då organisationer med upp till 2 000 anställda. Självklart kan vi även erbjuda tjänsten för större företag, och vi offererar då en tilläggskostnad.

I tjänsten ingår möjlighet att anmäla ärenden via samtliga våra kontaktvägar. Det innefattar SSL-krypterat webbformulär, helpline, e-post eller brev. Ni som kund får också en egen subdomän under whistleblower.se där er anmälningsportal ligger. På portalen samlar vi all information som är kopplad till tjänsten och där finns också möjlighet för uppgiftslämnaren att anonymt logga in och följa status på sitt ärende.

Utöver detta ingår även åtkomst till vårt ärendehanteringssystem där alla inkommande ärenden administreras. Antal administratörer med tillgång till systemet är obegränsat men bör av säkerhetsskäl och i enlighet med PuL hållas på en begränsad nivå. I ärendehanteringssystemet hanteras även återkoppling till uppgiftslämnaren.

Whistleblower Helpline

Personalen i vår helpline är handplockade till gruppen och vana vid hantering av känslig information. Stor hänsyn tas till social kompetens och stresstålighet. Kontinuerlig intern utbildning av personalen sker också för att säkerställa hög kvalitet i uppdraget.

Personalen svarar alltid i uppdragsgivarens namn, men är tydliga med att Interaktiv Säkerhet agerar externt ombud helt fristående från uppdragsgivaren.

Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare i det aktuella ärendet, men agerar med uppgiftslämnarens välbefinnande i åtanke och kan ge stöd om det skulle behövas för den som lämnar sin anmälan via telefon.


För mer information om vårt paket Whistleblower Medium vänligen kontakta oss på info@whistleblower.se eller 0340-69 56 02.

 • Egenadministrerad systemlösning, eller administrerad hantering 
 • Egen subdomän 
 • Anmälningsportal inklusive logotype 
 • Ärendehanteringssystem 
 • Svenska & engelska
 • Obegränsat antal ärenden 
 • Statistik 
 • Krypterat webbformulär, e-post och brev för anmälningar 
 • Personlig telefontjänst för anmälningar 08.00-16.30 (evenska & engelska) 
 • Upp till 2000 anställda 
 • Utökade språkalternativ offereras