Interaktiv Säkerhet

Whistleblower

Whistleblower

Externt ombud

Företag, myndigheter eller organisationer kan välja mellan att ha en intern eller extern visslarfunktion. En stor anledning att välja en extern aktör är att öka möjligheterna till anonymitet och trygghet. En extern part kan även fungera som ombud mellan anmälaren och uppdragsgivaren för att få ut mer information kring ett ärende. På så sätt ökar chansen att kunna utreda ärendet på ett korrekt och effektivt sätt.

Med en extern visslarfunktion visar arbetsgivaren att man tar problematiken på största allvar. Det ger ett ännu tydligare intryck av att organisationen inte accepterar oegentligheter och kan i många fall leda till ökat förtroende hos de anställda och ett starkare varumärke.

Interaktiv Säkerhet som externt ombud

Med Interaktiv Säkerhet som leverantör möjliggör man att på ett bättre sätt kunna erbjuda anmälaren anonymitet och sekretess. Ni får dessutom ta del av en systematiserad och kvalitetssäkrad process som används i liknande uppdrag. 

Vi kan erbjuda personlig hantering via telefon och kan på så sätt leverera en hög tillgänglighet. Vi kan även agera ombud under utredningen och kommunicera anonymt med uppgiftslämnaren samt erbjuda återkoppling.

 

 

 

Rädsla för att anmäla

För de anställda kan en whistleblowingfunktion med full anonymitet hos en tredje part fungera som en trygghet och ge full klarhet om vart man skall vända sig.

Alltför ofta är man som anställd rädd att bli utfryst, trakasserad eller till och med avskedas. Detta är skäl som många gånger är grunden till att ledningen inte får relevant och viktig information om oegentligheter eller missförhållanden.

 

 

 

Gå till nästa sida - Sekretess Och Integritet