Interaktiv Säkerhet

Whistleblower

6 tips för att optimera din visselblåsarfunktion

dator_skriva

Under åren som vi har arbetat har vi samlat på oss spetskunskap och erfarenhet som vi gärna vill dela med oss av. Här har vi samlat artiklar om whistleblowing och moderering som vi hoppas du kommer tycka är givande och intressanta.

Vår vision är att dessa texter ska hjälpa dig genom djungeln av visselblåsartjänster så att du kan hitta den bästa informationen anpassad till dig och gärna starta en diskussion med oss

TILLBAKA TILL BLOGGEN 

När du väl bestämt dig för att ha en visselblåsarfunktion är det några saker du bör ha i åtanke för att kunna maximera fördelarna. Vi har sammanställt sex tips som kommer göra att din visselblåsarfunktion fungerar så bra som möjligt.

1. Tänk långsiktigt

För att bygga upp en stabil och bra visselblåsarfunktion är det viktigt att ha långsiktiga mål. Först och främst måste både anställda och ledningen känna till funktionen för att den ska fungera optimalt. Tjänsten ska också vara väl integrerad i företagets arbetsflöde och samtliga anställda ska veta hur man använder den och vilka fördelar den medför.

2. Bygg en stabil grund

Grunden i en bra visselblåsarfunktion ligger självklart hos ledningen - om ledningen visar sin fulla uppbackning inger det en trygghet för de anställda. När företaget tydligt visar att det är ett transparent företag där oegentligheter och misstankar utreds på ett seriöst sätt så kan visselblåsarfunktionen frodas.

LÄS OCKSÅ: Vad är visselblåsning och varför är det viktigt

3. Konsekvent återkoppling

Samtliga anmälningar följas upp för att visa att funktionen är seriös. Även om ärenden läggs ned direkt är det viktigt att uppgiftslämnaren får återkoppling och motivering till beslutet. Genom att behandla alla ärenden på ett tydligt och lättförståeligt sätt känner användarna att företaget tar deras åsikter på allvar samtidigt som både visselblåsarfunktionen och företaget kan utvecklas.

4. Anonymitet

Den största anledningen till att visselblåsarfunktioner är så framgångsrika är för att de anställda känner sig trygga med att göra anmälningar eftersom de behandlas anonymt. Flera undersökningar visar att utan anonymiteten vågar inte de anställda berätta om misstänkta oegentligheter i rädsla av att det ska påverka dem negativt. Att ärenden kan behandlas säkert, frivilligt och anonymt är därför avgörande för att företaget ska få reda på oegentligheter och möjliga förbättringsområden.

LÄS OCKSÅ: Skapa en visseblåsarfunktion medarbetarna vågar använda

5. Användarvänlighet

Tjänsten måste vara tydlig och enkel att använda. Vissa tjänster för visselblåsning omfattas av krångliga lagar och regler vilket ofta kan avskräcka. Tänk därför på att balansera informationen om viktiga regler samtidigt som ni behåller användarvänligheten.

6. Flera anmälningssätt

För att kunna utnyttja visselblåsarfunktionen på bästa sätt bör användarna kunna anmäla genom olika kanaler. Vissa uppgiftslämnare vill exempelvis inte lämna digitala spår så om man vill att alla ska känna sig trygga bör man ha flera alternativ. Många använder endast webbformulär men vissa anställa kanske föredrar att ringa eller anmäla på annat vis. Se till att alla kan göra sin röst hörd, så får du både nöjda anställda och ett företag som ständigt utvecklas och förbättras.


Interaktiv Säkerhet erbjuder visselsystem i färdiga paketeringar som vi av erfarenhet vet täcker de flestas behov, men självklart kan vi även skräddarsy en lösning för just er verksamhet.

Kontakta oss för mer information på: 
info@whistleblower.se eller 0340-69 56 02