Interaktiv Säkerhet

Whistleblower

3 skäl till varför ert företag ska ha en visselblåsartjänst

Under åren som vi har arbetat har vi samlat på oss spetskunskap och erfarenhet som vi gärna vill dela med oss av. Här har vi samlat artiklar om whistleblowing och moderering som vi hoppas du kommer tycka är givande och intressanta.

Vår vision är att dessa texter ska hjälpa dig genom djungeln av visselblåsartjänster så att du kan hitta den bästa informationen anpassad till dig och gärna starta en diskussion med oss. 

TILLBAKA TILL BLOGGEN

Med en visselblåsartjänst kan anställda och andra intressenter i ert företag informera ledningen om misstänkta missförhållanden och oegentligheter. Det gör att ni kan ligga steget före och i god tid förhindra att situationen eskalerar utanför er kontroll. Se bara på Swedbank. Ifall de hade haft en extern visselblåsartjänst kanske situationen sett annorlunda ut idag.

Med en visselblåsartjänst visar ni helt enkelt att ni står för transparens, trygghet och ansvarstagande.

En visselblåsartjänst kan tidigt uppmärksamma risker som:

• Bedrägerier eller ekonomisk brottslighet

• Mutor eller korruption

• Allvarliga säkerhetsbrister

• Miljöbrott

• Läckande av känslig information

• Allvarliga tjänstefel

3 skäl till varför ert företag bör ha en visselblåsartjänst:

1. Ni minimerar era kostnader

Bedrägerier och ekonomisk brottslighet orsakar stora ekonomiska skador varje år. Med en visselblåsartjänst kan ni minimera era kostnader. Ni upptäcker oegentligheter i ett tidigt skede och kan undvika ekonomiska skador samtidigt som ni skyddar ert varumärke.

2. Ni får kontroll och transparens

En väl fungerande visselblåsartjänst med tydliga riktlinjer minimerar risker som allvarligt kan skada ert företag eller organisation. Ni får kontroll på situationen och kan hela tiden ligga steget före. Samtidigt visar ni era anställda och andra intressenter att ni är ett öppet och transparent företag.

3. Ni skyddar era anställda och intressenter

Med en extern visselblåsartjänst skyddar ni era mest lojala anställda och skapar ett ökat förtroende för ledningen. Genom att ärendet hanteras utanför organisationen förhindras bias, självstyrning och försök till att tysta ner. Visselblåsaren måste självklart vara garanterad anonymitet och känna sig skyddad genom hela processen.


 

Interaktiv Säkerhet erbjuder visselsystem i färdiga paketeringar som vi av erfarenhet vet täcker de flestas behov, men självklart kan vi även skräddarsy en lösning för just er verksamhet.

Kontakta oss för mer information på: 
info@whistleblower.se eller 0340-69 56 02